Gir de svakeste en stemme

Professor Kaare Torgny Pettersen  - foto

Kaare Torgny Pettersen er HSNs nye professor i "profesjonskunnskap om vold og overgrep". - Jeg brenner for de svakeste av de svake, sier professoren som blant annet har opplevd drapstrusler.


Tekst og foto: Jan-Henrik Kulberg

- Ikke gjør for stort nummer ut av det jeg har opplevd, sier Pettersen der vi sitter i en sofagruppe på campus Drammen. Han tok tidlig et valg om ikke bare å være på kontoret, og sier han var klar over at det ville koste.

Men når HSN nå får det som trolig er landets første og eneste professor innen dette fagfeltet, i profesjonsutdanningene for lærere og barnehagelærere, er det jo fint å bli litt kjent med ham.

Syklet Oslo rundt

Og bak den milde fasaden, med en avslepen og så vidt hørbar sørlands-r (Pettersen kommer opprinnelig fra Arendal), skjuler det seg en mann med sterke prinsipper og stort personlig mot.

Utdannet sosionom, har han jobbet med temaet vold og overgrep siden 1981. Han skrev sin første rapport om vold mot barn i Sandefjord kommune i 1983. 

Pettersen har syklet Oslo rundt på jakt etter overgrepsmateriale (barnepornografi) for Oslo kommune, og kartlagt alle byens videobutikker. Han gjorde det samme i Istedgade i København for Redd Barna.

Brevvekslet med pedofile

På oppdrag fra Justisdepartementet kartla han overgrepsmateriale i Norge i 1989-1990, og brevvekslet da med tretti pedofile menn med kontinuerlig veiledning fra psykolog.

- Jeg avdekket hvor lett tilgjengelig dette var. Det var enkelt å skaffe materiale som var produsert i Norge, med nordmenn og for et norsk marked. 

Arbeidet resulterte i en hurtigarbeidende komité, som endte opp med å foreslå besittelsesforbud for barnepornografi. Det trådte i kraft i 1991.  Siden den gang har det vært forbudt å kjøpe, importere og være i besittelse av overgrepsmateriale i Norge.
 

Må tåle motstand

Man blir ikke populær av å utfordre dem som gjør gode penger på andres fornedrelse.

Pettersen har fått drapstrusler «ti- femten ganger» som han selv sier, og har hatt politibeskyttelse i flere perioder.

- Det var personer som skulle hevne seg på meg, forteller Pettersen. 

- Du kunne valgt et enklere og mer behagelig liv?

- Ja, jeg har mange ganger ønsket å kunne forske på godt humør og vitser, men det var ikke mitt lodd i livet. Jeg har vært tiltrukket av å jobbe mot urettferdighet, og har alltid trivdes med å hjelpe de svake i samfunnet. De svakeste av de svake. De tause stemmene. Der hvor det har vært tabuer, der har jeg vært interessert. Jeg visste at dersom jeg gikk inn i dette, så måtte jeg tåle konsekvensene. Ellers måtte jeg valgt å selge sko eller noe annet. Det er heller ikke enkelt å jobbe i barnevernet. Hvis man føler seg sterk nok til å stå opp for de svakeste, tale deres sak og kreve rettferdighet, ja så må man tåle motstand. 

En pionerstilling i Norge

Pettersen har holdt foredrag om medievold på nær 600 skoler. Han har drevet to etter- og videreutdanninger på masternivå ved Høgskolen i Østfold (Vold i nære relasjoner og Seksuelle overgrep mot barn)

Han har dessuten jobbet som co-terapeut sammen med en psykiater i Tønsberg med gruppeterapi for overgripere.

- Vi jobbet med en gruppe med opptil 15 menn av gangen. Dette er menn som kanskje måtte gå i terapi resten av livet. Det har vært nyttig og forebyggende. Disse mennene har blitt i stand til å se ofrenes lidelser.

Nå har han altså forlatt Høgskolen i Østfold og hatt sin siste pendlerdag til Fredrikstad. Fremover er det NSB og Vestfoldbanen som frakter ham fra hjembyen Sandefjord til campus Drammen.

- Jeg gleder meg som et lite barn til denne jobben. Dette er en pionerstilling i Norge, og jeg har alltid likt pionerarbeid. Dessuten har jeg alltid hatt lyst til å jobbe med lærere og barnehagelærere. De er den viktigste faggruppen vi har i forhold til barn. De er nesten mer sammen med ungene enn foreldrene. Jeg ønsker å gjøre dem dyktigere til å oppdage barn som har vært utsatt for vold og overgrep, og sette i gang tiltak for å hjelpe. 

Undervisningsopplegg fra høsten

Så vidt han vet finnes det ikke andre professorater, som så tydelig er spisset mot vold og overgrep innenfor de store profesjonsutdanningene for lærere og barnehagelærere.

- Slik som jeg ser det, er HSN nå i en førerstilling, etter at Kunnskapsdepartementet signaliserte at dette temaet skulle inn i lærerutdanningene. 

Nå skal han inn i auditoriene og møte studentene, sammen med gode kollegaer på Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap. Målet er å ha et opplegg klart fra høsten.

Men kanskje vel så viktig: Kunnskapen skal også spres til flere av HSNs egne ansatte.

- Det er mange som er veldig opptatt av dette, og det er viktig å spre kunnskapen til alle dem som jobber med å utdanne lærere og barnehagelærere ved HSN. Det vil i sin tur gjøre studentene bedre forberedt når de skal ut og møte barna. Som matematikklærer kan du oppleve at et barn velger å betro seg til nettopp deg. Tidligere kunne du velge å sende det videre til andre, men nå må den som tar i mot informasjonen gå videre med det. Man kan til og med straffes hvis man ikke gjør det. Det er viktig at dette er en tematikk i skolene, sier Kaare Torgny Pettersen. 

Lager gjerne digital forelesning

Kanskje kommer han til et klasserom nær deg det nærmeste året. Og hvis ikke, treffer du ham trolig digitalt. Pettersen er nemlig en stor tilhenger av digitale klasserom og digital undervisning, og ble glad da han hørte at dette også er et satsingsområde ved HSN.

- Kanskje vi kan lage screencast-forelesninger, som kan følges opp lokalt gjennom diskusjoner og gruppearbeid på campusene, sier Kaare Torgny Pettersen. 

 

- Et satsingsområde for oss

- Dette er høyskolens svar på de nye læringsutbytte-beskrivelsene fra Kunnskapsdepartementet. Kunnskap om vold og overgrep blir et satsingsområde for oss. Like viktig som kunnskap, blir også ferdigheter til å identifisere tegn på vold og overgrep, sier instituttleder Tone Strøm ved Institutt for kultur, religion og samfunnsfag.

Hun sier det er helt bevisst at professoratet er så tydelig spisset med tittelen «Profesjonskunnskap om vold og overgrep».

- Selv om vi har tilbudt betalingsstudier innen disse temaene i mange år, synes studentene ved de forskjellige lærerutdanningene at de har fått for lite undervisning i dette. Nå vil vi styrke undervisningen om denne tematikken for alle lærerstudenter, både på barnehagelærerutdanning, grunnskolelærerutdanning, praktisk pedagogisk utdanning og ITEPS (Internasjonal lærerutdanning).

Strøm sier Pettersen vil få ansvaret for et flerårig kompetansehevings-prosjekt for de som underviser i alle lærerutdanningene.

Skal ha den beste kompetansen

- Høgskolen i Sørøst-Norge og Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap har en stor og viktig rolle å spille innen alt som har med barn og unges livsvilkår, oppvekst og utdanning å gjøre. De som utdannes hos oss skal ha den beste kompetansen når det gjelder å ta vare på barn og unge, også der hvor de er utsatt for overgrep eller står i fare for å bli det, sier dekan Arild Hovland.

Han sier Pettersen vil stå sentralt i arbeidet med sikre at HSN-studentene har med seg all nødvendig kompetanse når de forlater høyskolen etter endt utdanning.