Glocal, Social Business, Hotel Project in Mostar

Vanskelig, men dekkende overskrift om et prosjektet som årets studenter gjennomførte ved sommerskolen i Mostar i første halvdel av juni måned.


Sommerskolen i Mostar har to tilbud – International Human Rights, med studenter fra fra jusstudiet på Ringerike, sosiologistudiet i Vestfold og statsvitenskap i Drammen, og Social Entrepreneurship, med studenter fra økonomi og ledelsesstudiet henholdsvis på Kongsberg, i Drammen og på Hønefoss.

Dette er femte året sommerskolen arrangeres i Mostar. Begge de stedlige universitetene, University of Mostar og Džemal Bijedić University, bidrar med faglig og administrativ støtte. Studenter fra begge universitetene deltar i sommerskolekursene.

Studenter fra "hele verden"

Årets prosjektet innenfor emnet Social Entrepreneurship var en «hotellbestilling» fra den lokale Caritas-organisasjonen i Mostar. Nærmere 50 studenter deltok i prosjektet.  Halvparten fra Norge, mange fra Mostar og noen fra «hele verden» - bl.a. Brasil.  Et stort nettverk av NGO’er og private bedrifter bidro dessuten til å gjøre dette mulig.

Hotellkonsept

Målet for sommerskolestudentene var å utvikle et lokalt hotellkonsept for Caritas. En spesiell utfordring var at hotellet skulle drives etter sosiale prinsipper.  Casitas sin forståelse av dette var at en vesentlig del av arbeidsstokken ved hotellet skulle være marginaliserte – altså personer som av ulike årsaker er utestengt fra det ordinære arbeidsmarkedet.

Studentene fikk god assistanse fra lokale krefter, men ble også støttet opp av utenlandske eksperter. Bl.a. stilte Magdas Hotel i Wien, samt PS Hotell i Oslo opp som modellbedrifter og deltok veiledende via Skype.  En av våre egne lokale bedrifter - Idea Kompetanse i Notodden - ble så engasjert i prosjektet at de likeså godt sendte en av sine ledere - Gunn Tove Aarbakk, avdelingssjef IDEA Vekst -  til Mostar som ekspertveileder.

Ferdig forretningsmodell

12 dager etter oppstart var prosjektet ferdig på papiret og studentene kunne overlevere Caritas en ferdig forretningsmodell og en forretningsplan på godt over 100 sider. Direktør Radoslav Dodig fra Caritas var kjempefornøyd med studentene bidrag og inviterte på sparket til et nytt prosjektsamarbeid kommende år – fortsatt basert på sosiale forretningsprinsipper – men neste gang innenfor forretningsområdet plastgjenvinning.

Bilder fra sommerskolen

Flere bilder finner du her (Google-album)

Sommerskole Mostar

 

 

 

 

 

 

Sommerskole Mostar

 

 

 

 

 

 

 Sommerskole Mostar

 

 

 

 

 

 Sommerskole Mostar

           

 

 

 

 

 

Sommerskole Mostar

 

NGO (fra engelsk non-governmental organization; forkortelsen NGO forekommer også i norske publikasjoner) er organisasjoner som arbeider parallelt med statlige organer, men som ikke er underlagt en statlig myndighet. Ikke-statlige organisasjoner kan i mange tilfeller ha en form for samarbeid eller konsultativ status både hos nasjonale myndigheter og internasjonale organisasjoner, herunder ulike FN-organer, Europarådet og andre organisasjoner. I Norge brukes gjerne betegnelsene «frivillige organisasjoner» eller «ideelle organisasjoner». Organisasjoner med primært kommersiell målsetning regnes ikke som ikke-statlige organisasjoner. Ikke-statlige organisasjoner kan finansieres gjennom private eller offentlige bidrag, eller en kombinasjon.

Caritas er en hjelpeorganisasjon med utspring fra den katolske kirken.  Caritas arbeider internasjonalt med langsiktig utvikling, fred og forsoning og humanitært arbeid, med et særlig fokus på temaene demokrati og godt styresett, matvaresikkerhet, utdanning og kompetanseheving.