Godt skodd for fremtidens arbeidsliv

Konsernsjef Geir Håøy fra Kongsberg Gruppen og USN-rektor Petter Aasen i dress i samtale med to USN-studenter på campus Porsgrunn
FORNØYDE: Doktorgradsstipendiat Mathias Henriksen (til venstre) og masterstudent Osama Ibrahim skal være godt skodd for et fremtidig arbeidsliv. USN-rektor har sikret Kongsberg Gruppen og konsernsjef Geir Håøy (nummer to fra venstre) som ny industripartner. (Alle foto: An-Magritt Larsen)

USN-studenter skal sikres en kompetanse som arbeidslivet faktisk har bruk for. Kongsberg Gruppen er med på kunnskapsreisen som ny samarbeidspartner. 


Kongsberg Gruppen ASA er et verdensledende teknologikonsern som leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen offshore, olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar, romfart og fornybare industrier.

Nå har Universitetet i Sørøst-Norge (USN) sikret seg industrilokomotivet i Buskerud-byen som ny samarbeidspartner. Avtalen ble signert 24. januar under en tilstelning på campus Porsgrunn, hvor energi- og prosessteknologimiljøet er stort. 

– Det er stor stas å signere en samarbeidsavtale med Kongsberg Gruppen, som er en betydningsfull næringslivsaktør lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi har tidligere hatt mange samarbeidsprosjekt med Kongsberg Gruppen. Nå videreføres og videreutvikles samarbeidet under denne avtalen, sier rektor Petter Aasen.

For deg som student innebærer avtalen at du blir enda mer relevant for yrket du skal ut i. USN-studentene skal være godt skodd for fremtidens arbeidsliv med oppdatert kunnskap og praksisrelevant kompetanse. 

– USN har ambisjon om å være et fremragende nærings- og arbeidslivsrettet universitet med studier og forskning som faglig er i tråd med industriens behov. I den sammenheng er denne avtalen både en bekreftelse på at vi er på rett vei og en spore til videre utvikling, sier USN-rektoren. 

LES OGSÅ: Slik får du jobbe med teknologi

Bedre kvalitet på kunnskapen

Kompetansen som arbeidslivet etterspør forandrer seg hurtig, og Aasen forklarer at forskning og studieprogrammer derfor må utvikles i tett samarbeid med arbeidsgivere.

Sammen skal USN og Kongsberg Gruppen levere enda bedre kvalitet på kunnskapen til studentene, som igjen vil komme arbeidslivet og samfunnet for øvrig til gode.

– Vi trenger at studentene utdannes for det som kommer i fremtiden, spesielt innen kybernetikk, digitalisering, automasjon, elektro, data, maskin, autonomi, kvalitetsledelse og industriell økonomi. Da er det viktig for oss å ha nær dialog og et godt og tett samarbeid med universitetet, sier konsernsjef Geir Håøy i Kongsberg Gruppen.

Teknologikonsernet har samarbeidet med USN en god stund allerede, mens den nysignerte avtalen formaliserer forholdet og løfter samarbeidsprosjektene til et strategisk nivå.

Kongsberg Gruppens sjefer på omvisning på campus Porsgrunn. Geir Håøy, Petter Aasen, Hans Petter Blokkum og instiuttleder Klaus-Joachim Jens på en rekke i et laboratorium

– Forskning, utvikling og innovasjon er helt avgjørende for å få frem ny kunnskap. På definerte områder og i tett interaksjon med Kongsberg Gruppen skal vi møte flere av konsernets behov for fremtidig kunnskaps- og kompetanseutvikling som kan bidra til nyskaping og omstilling i næringslivet, forklarer rektor. 

Kongsberg Gruppen er ledende på automasjon, navigasjon og styringssystemer, og består av forretningsområdene Kongsberg Maritime, Kongsberg Defence & Aerospace og Kongsberg Digital. Samtidig er USN en sentral forskningsaktør her til lands innen autonome systemer.  

– Vi jobber med krevende kunder innenfor maritim virksomhet, fiskeri, forsvar, romfart, olje og gass. Derfor er vi avhengig av å få frem ny kunnskap som øker verdiskapingen og sikre den globale konkurransekraften for begge parter. Vår styrke er å sette sammen brede kompetansemiljøer rundt produkter, teknologier og markedsbehov, sier Håøy.

LES OGSÅ: USN inn i Herøya Industripark

Styrke etter- og videreutdanning

Kongsberg Gruppen har blant annet behov for å rekruttere ingeniører med relevant og førsteklasses kunnskap innenfor spesielle områder, og ønsker å engasjere seg spesielt i USNs ingeniørutdanninger. 

USN og Kongsberg Gruppen skal også jobbe med å styrke relevansen på etter- og videreutdanning av personell. 

Selve signeringen med konsernsjef Geir Håøy  og USN-rektor Petter Aasen

Under signeringen i Porsgrunn fikk Kongsberg-delegasjonen med konsernsjefen i spissen anledning til å gjøre seg kjent på campus. De fikk omvisning i laboratorier og presentert alt som skjer ved Institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi og Institutt for elektro, IT og kybernetikk

Gjennom USN Partnerskap har USN ambisjon om gradvis å øke antall samarbeidspartnere og styrke samhandling med næringslivet for å få fram nye arbeidsrettede utdanningsprogrammer og forskning-, utvikling- og innovasjonsaktiviteter (FoUI). 

LES OGSÅ: Derfor valgte han dataingeniør