Grønn maskiningeniør

Grønt fly og grønn båt

- Det føles godt å være en del av det grønne skiftet, sier Øyvind, som er maskiningeniør fra USN.


Det grønne skiftet forutsetter grønne produktutviklere og produktdesignere. Den kompetansen får du som maskiningeniør-student ved USN.

Øyvind Jørgedal Førstøyl fullførte ingeniørstudiet maskinteknisk design i Porsgrunn i vår. Han ble headhuntet til jobben som prosjektleder i MSG Production. Der jobber han med å utvikle og teste en revolusjonerende og miljøvennlig metode for å vaske og fjerne is fra fly.

Vaske- og avisningsmaskinen har vakt internasjonal oppsikt og bedriften mottar daglig forespørsler fra hele verden om når maskinen er produksjonsklar. Det er dette Øyvind skal bidra til at skjer raskt og sikkert. 

Øyvind på gangbanen i avisingshallen
 - Jeg valgte et studium hvor jeg kunne jobbe med noe fysisk, noe håndfast. Det får jeg etter ingeniørutdanningen i maskinteknisk design. Som maskiningeniører får vi et godt fundament inn i yrkeslivet. Vi får mye forståelse for fysikk og mekanikk som kan brukes på veldig mange fagfelt og i ulike yrker. Selv synes jeg det er supert å kunne bruke min kunnskap til å utvikle en miljøvennlig metode for vask-og avisning av fly, en metode som både gjør at fly bruker mindre drivstoff og der vaske- og avisningsmidlene samles opp og gjenvinnes etter bruk. Det føles godt å være en del av det grønne skifte. 

Ingeniører finner grønne løsninger

Richard Thue underviser på Bachelor i maskiningeniør - produktutvikling i Kongsberg. Han er opptatt av de mange muligheter det grønne skifte åpner for ingeniører:

- Det grønne skiftet åpner mange nye muligheter for maskiningeniører. Deres kunnskap trengs for å finne miljøvennlig løsninger knytta til nesten alle de produkter vi bruker til vanlig - fra biler til bittesmå droner.  

Materialvalg har mye å si for om et produkt er miljøvennlig eller ikke. Studentene på campus Kongsberg har mulighet til å leke seg med miljøvennlige materialer i komposittlaboratoriet, etablert i samarbeid med Kongsberg gruppen, Fagskolen Tinius Olsen og Buskerud Fylkeskommune. Kompositt er miljøvennlig fordi det er både lett og slitesterkt. På denne måten bidrar Kongsberg Gruppen til at HSN-studentene får praktisk kompetanse i bruk av det de kaller for fremtidens materialet og sikrer sin egen tilgang til denne kompetansen. Høyskolens samarbeid med næringslivet ble av tidligere kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen trukket fram som et godt eksempel på et regionalt samarbeid som bidrar til økt kompetanse og kvalitet i både næringsliv og utdanning.   

Grønne løsninger som case i studiet

På campus Vestfold jobber 2. årsstudenter på produktdesign med et case om autonome og elektriske ferger. Regjeringen har sagt at de ønsker en mer miljøvennlig sjøtransport og valg av tema for caset skal bidra til at studenter får kunnskap om  dette. Casejobbingen setter også studentene i kontakt med næringslivet, blant annet Nordic Innovation som jobber med utvikling av batteridrevne propeller og Kongsberg Maritime med instrumentering.

 - Studentene på Smart produktdesign er opptatt av det grønne skifte. Det er vi forelesere også, sier høyskolelektor Birgitte Prebensen som foreleser i emnet Produktdesign. Produkters livssyklus og deres miljøpåvirkning er en av mange viktige faktorer som sees på, i tillegg til brukervennlighet og attraktivt design for brukerne.     

Bidrag til redusert energibruk

Ole Melteig foreleser på Bachelor i maskinteknisk design. Han trekker også fram et  eksempel på at høyskolen samarbeider med industri for å utvikle ny og grønn kompetanse.

 - Alle industribedrifter arbeider nå aktivt med å redusere energibruken. Prosessindustrien utvikler nye produksjonsmetoder som krever ombygging av gamle fabrikker eller bygging av nye. Deres nye kompetansebehov gjør at vi utvikler et nytt emne i bachelorgraden, som gir studentene den kompetanse industrien trenger.

Ved campus Porsgrunn starter nå magnesiumfabrikken opp igjen med et pilotprosjekt. Grunnen til at de kan starte opp på ny, er et nytt konsept som bruker mindre energi. Dersom piloten fungerer etter forventningene, vil det bli bygget ny fabrikk for 300 ansatte. For konstruksjon av et slikt anlegg vil kompetansen det nye emnet gir være midt i blinken forteller Melteigen.

Åpner mange muligheter

Bilde av SnersrudHåkon Snersrud startet med maskiningeniørstudiet i Kongsberg. Etter en master i Systems Enginering jobber han nå som spesialist i Functional Safety for Kongsberg Automotive. I et karriereintervju med HSN fremholder han at Produktutvikling – Maskingeniør åpner mange dører og er én av mange utmerkede veier inn i en stor industri som er full av muligheter.

 – Maskiningeniørstudiet var det første steget til jobben jeg har i dag. Selv om jeg i stor grad har forlatt dette domenet, ville aldri disse mulighetene dukket opp uten en solid bakgrunn fra bachelornivå. Mitt budskap får derfor være at veien vil alltid forme seg underveis. Produktutvikling – Maskingeniør er én av mange utmerkede veier inn i en stor industri som er full av muligheter.

Fakta

Maskiningeniørerstudiene er i utvikling for å ta inn krav til et renere klima. USN tilbyr følgende studier:

  • Bachelor i maskinteknisk design (A og Y-vei)
  • Bachelor i produktutvikling - maskiningeniør
  • Bachelor i SMART produktdesign

Hvis du ønsker å ta en ingeniørutdanning og ikke har den nødvendige realfagsfordypningen, kan du allikevel starte på alle våre ingeniørstudier gjennom Tresemester-tilbudet. 

Vi tilbyr også Forkurs for ingeniører og Realfagkurs.