Gyllen mulighet for fleksibel deltidsjobb – søk nå

Bilde av studenter i studiegruppe ved USN.
FORNØYDE STUDENTER: Andreas Espolin Johnson serverte frokost til studiegruppen sin dagen før eksamen. – Jobben som læringsfasalitator er givende, sier han. (Foto: Andreas Espolin Johnson)

Andreas Espolin Johnson har jobbet som læringsfasilitator for nye studenter i vår. Den jobben anbefaler han varmt. Noe for deg? Frist for å søke er 10. juni.


Andreas Espolin Johnson går fjerdeåret på lektorutdanningen i norsk ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Ved siden av studiene har han i vår jobbet som læringsfasilitator for en studentgruppe, og har mye positivt å si om jobben.

Nå har du mulig til å sikre deg deltidsjobben som student. USN søker i disse dager læringsfasilitatorer i 86 emner. Søknadsfristen er 10. juni.

– Jobben som læringsfasilitator er veldig givende. Jeg blir kjent med andre studenter og bedre kjent med meg selv. Gjennom å bidra til at andre lærer  pensum, har jeg også blitt kjent med faget på en dypere måte. Det får jeg bruk for senere i karrieren, sier Andreas.

LES MER: Fantastisk jobbmulighet for studenter 

Søker læringsfasilitatorer i 86 emner

USN har i vår lyst ut 150-200 stillinger som læringsfasilitatorer. Per 1. juni har allerede nesten hundre studenter søkt, og du har fortsatt mulighet til å få drømmejobben.

Universitetet ønsker læringsfasilitatorer i hele 86 emner. Har du tatt et av dem og fått karakteren C eller bedre, kan en bra betalt, sosial og lærerik jobb bli din til høsten. 

– Å jobbe som læringsfasalitator er også veldig fleksibel. Jeg kan selv velge hvilket tidspunkt studiegruppa skal møtes på. Å være læringsfasilitator passer perfekt som en deltidsjobb ved siden av studier, sier Andreas.

Her er noen av emnene som trenger læringsfasalitator: 

  • Markedsføringsledelse
  • Sykepleievitenskap
  • Barns utvikling, lek og læring
  • Anatomi, biomekanikk og bevegelsesanalyse
  • Internasjonal politikk
  • American studies
  • Databaser

LES MER: Hvordan bli læringsfasiliatator – informasjon og søknadsskjema

Jobber for et sosialt og trygt læringsmiljø

Som læringsfasilitator i OLA-ordningen har Andreas jobbet for å skape et sosialt og trygt læringsmiljø slik at studentene skal forstå bedre og lære mer.

Studiegruppen til Andreas har møttes to timer i uka og jobbet med oppgaver, diskutert ulike temaer og lært av hverandre. Gruppen fungerer som en vanlig kollokviegruppe, men med fastere rammer. Som læringsfasilitator lager Andreas et opplegg i forkant av hvert møte basert på studentenes behov.

Andreas presiserer at andre læringsfasilitatorerer kan velge å ha et annet opplegg. Han mener USN har et godt opplegg for å gjøre læringsfasilitatorene trygge i jobben sin:

– Vi står ikke alene. Læringsfasilitatorene møtes jevnlig. Da utveksler vi erfaringer, lærer nye metoder eller får flere verktøy som vi kan bruke for å tilrettelegge for læring i studiegruppene våre, forteller han.   

Nå har Andreas fått jobb som koordinator for høstens læringsfasilitatorer på Fakultet for humaniora, idrett og utdanningsvitenskap. Sammen med foreleserer  gleder han seg til å legge til rette for nye studentgrupper til høsten.

LES MER: OLA – Onboarding Learning Alliance

 

Slik kan du bli læringsfasalitator

Har du karakter C eller bedre i emnet, kan du søke deltidsjobben som læringsfasalitator. Blant oppgavene er å trygge studentene i gruppen, legge til rette for  god læringskultur og fremme samarbeid, inkludering og mestring. Samtidig opparbeider du deg lederegenskaper, blir sterkere på å holde presentasjoner og håndtere IT-verkøy, bedre kjent med deg selv og øker egen mestringsfølelse.

Dette er OLA-ordningen

Onboarding Learning Alliance (OLA) er USNs ordning for å hjelpe førsteårsstudentene til å lykkes med krevende fag. I OLA-grupper får studentene faglige oppgaver som de skal løse ved bruk av ulike studiestrategier som læringsfasilitatoren bruker for å aktivisere studentene.