Håndplukker helseekspert til USN

Preben Hjallum med Nils Kristian Bogen og Heidi Kapstad.
NY EKSPERT: Preben Hjallum er den andre helseeksperten som ansettes ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap. Prorektor Nils Kristian Bogen (i midten) og dekan Heidi Kapstad håper samarbeidet bidrar til nye forsknings- og utviklingsprosjekter. (Foto: An-Magritt Larsen)

Ny ekspert fra næringslivet håndplukkes til Universitetet i Sørøst-Norge, denne gang en helseekspert. Målet er å styrke forskningssamarbeidet og ruste studentene for morgendagens helsenæring.


– Dette er en stor dag for Universitetet i Sørøst-Norge, som har ambisjon om å bli best! Vi skal bli det mest arbeidslivsrettede universitetet i Norge, sier prorektor Nils Kristian Bogen under signeringen med den nye eksperten – Preben Hjallum fra Vekst i Grenland.

Hjallum ansettes som prosjektutvikler i 20 prosent-stilling ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN), noe som ble markert med bløtkake, kaffe, taler og blomst ved campus Porsgrunn 19. september.

– Helsenæringen er en av våre raskest voksende næringer og omtales ofte som «den nye oljen» med store muligheter. Hos USN finnes mange uslepne diamanter av prosjekter for fremtidens løsninger innen helse og omsorgssektoren. Dette gleder jeg meg til å dykke dypere ned i og koble prosjekter opp mot kommersielle aktører, sier Hjallum.

LES OGSÅ: Hanker inn ekspert fra Bellona

Nye løsninger i helsenæringen

Preben Hjallum er den andre helseeksperten som ansettes ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap, som har sterke fagmiljøer i Porsgrunn, Vestfold, Drammen og Kongsberg med omfattende forskningsvirksomhet.

Fakultetet tilbyr studier innen sykepleie, vernepleie, barnevern og radiografi, samt har landets eneste optikerutdanning.

I tillegg tilbys en rekke masterutdanninger, blant annet anestesi- og intensivsykepleie, forebyggende arbeid med barn og unge, helsefremmende arbeid, jordmorfag og innen optometri, samt en ph.d.-utdanning i personorientert helsearbeid. 

Gruppebilde av signeringen. Prorektor Nils Kristian Bogen og daglig leder Hanne Gro Haugland i Vekst i Grenland shaker hands.

– Forankring i arbeidslivet er viktig for oss. Helsenæringen er i vekst i Norge og globalt, og universitetet har ambisjoner både nasjonalt og internasjonalt. En gledens dag for fakultetet å utnevne vår andre prosjektutvikler, sier dekan Heidi Kapstad under markeringen i Porsgrunn.

Hjallum tilknyttes Vitensenteret helse og teknologi som har mål om å utvikle fremtidens løsninger for helse- og omsorgssektoren. I Vitensenteret møtes forskere, brukere og utviklere, studenter, lærere og praktikere, kommuner, helseforetak, organisasjoner og bedrifter i stadig nye konstellasjoner.

Sammen med universitetets fagstab skal den nye eksperten arbeide for å etablere forsknings- og utviklingsprosjekter innen helse som kan bidra til å løse store samfunnsutfordringer, og studentene sikres en praksisnær utdanning som kvalifiserer dem for morgendagens helsenæring.

LES OGSÅ: Ansetter eksperter fra læreryrket

Har USN-knappen på

Hjallum kommer fra Kragerø og er utdannet sykepleier og ambulansearbeider, samt har utdannelse innen ledelse og økonomi.

Han har bred erfaring med gründer- og næringsutvikling og jobber til vanlig som prosjektleder for Helseinnovasjon Telemark i Vekst i Grenland IKS. Selskapet eies av grenlandskommunene og jobber for flere arbeidsplasser i regionen. 

– Helseinnovasjon Telemark bistår innovasjonsarbeidet til fylkets over førti bedrifter som enten helt eller delvis jobber i et nasjonalt og internasjonalt helsemarked. Jobben min går ut på å fremme forskning og innovasjon i offentlig og privat sektor, og i dette arbeidet vil jeg nå hele tiden ha universitetsknappen på og se etter relevante samarbeid mellom helsebedrifter og USN, sier Hjallum.

Han er fra før knyttet til USN via blant andre Demola-prosjektet, der studentene får jobbe med ekte utfordringer. Han er også kompetansemegler i Forregion Telemark, som finansieres av blant annet Forskningsrådet.

Daglig leder og professor Hilde Eide i USN Vitensenteret sittende sammen med Preben Hjallum.

Med sin bakgrunn og erfaring skal den nye helseeksperten identifisere miljøer og forskningsarbeid i USN som kan være nyttig for helsebedrifter, og koble forskere og andre fagpersoner i USN med bedrifter de potensielt kan samarbeide med – og omvendt.

Daglig leder og professor Hilde Eide ved USN Vitensenteret er svært glad for å få inn ekspertisen til Hjallum.

– Prosjektutviklerrollen vil bidra til felles prosjekter på området helse og teknologi, innovasjon og entreprenørskap, hvor det ligger fantastiske muligheter, sier Eide.

LES OGSÅ: Løser utfordringer med Demola-metoden 

Opptatt av praksisnær utdanning

USN er opptatt av å tilby profesjonsorienterte og praksisnære utdanninger som kvalifiserer kandidater til yrkeslivet.

Fra før har Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag ordningen med å ansette eksperter fra regional industri som skal jobbe med forskning, utvikling og innovasjon (FoUI), såkalte FoUI-eksperter. Også lærerstudentene ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap er tett koblet til yrkeslivet gjennom ansettelsen av lærereksperter fra praksisfeltet.

Næringssjef Øyvind Solbakken fra USNs vertskommune Porsgrunn gleder seg også over ansettelsen av Hjallum.

– Vi ser at koblingen mellom næringslivet, universitetet og kommunen er nyttig. Som vertskommune er vi opptatt av å ivareta studentene og har blant annet et tett samarbeid med studentorganisasjonene, sier næringssjefen.

Porsgrunn komomunes næringssjef Øyvind Solbakken på rekke med Preben Hjallum, dekan Heidi Kapstad og fakultetsdirektør Kjetil Horgmo.

Daglig leder Hanne Gro Haugland i Vekst i Grenland tror at et tettere samarbeid med USN vil bidra til å skape flere arbeidsplasser i regionen.

– Vekst i Grenland ønsker å bidra til å løfte regionens omdømme, og vi samarbeider med mange flere enn bare våre eierkommuner for i større grad å profilere de gode historiene fra regionen. Det er viktig å få ulike aktører til å jobbe sammen for å bidra til innovasjon og vekst, sier Haugland.

Et arbeidslivsrettet universitet

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) skal være et arbeidslivsrettet, regionalt forankret og internasjonalt konkurransedyktig universitet.

Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov.

Et virkemiddel er å ansette sentrale personer fra industrien, næringslivet, organisasjoner og frivillig sektor som sammen med universitets fagstab skal arbeide for å etablere relevante forsknings- og utviklingsprosjekter, samt styrke nyskaping, næringsutvikling og verdiskaping i Vestfold, Buskerud og Telemark.  

Vekst i Grenland

Vekst i Grenland ble startet tidlig på nittitallet, da Grenland etter norsk målestokk hadde en svært høy arbeidsledighet.

Selskapet skulle den gang være et verktøy for å skape nye jobber og ny optimisme. I dag jobber selskapet fortsatt med de samme målene med å styrke og skape nye arbeidsplasser i regionen.

Vekst i Grenland IKS eies av grenlandskommunene Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien. 

Les mer om selskapet her