Håper på fremmøte, men planlegger for digital studiestart

Studenter på gangvei på campus Porsgrunn. Foto
Rektor garanterer at det uansett blir semesterstart 10. august, og håper noen studenter kan få møte på campus. (Arkivfoto. Tine Poppe/USN)

USN forbereder en digital studiestart i august, men håper at nasjonale retningslinjene vil tillate at i det minste noen studenter kan møte på campus i høstsemesteret.


Alle landets universiteter ble brått heldigitale midt i mars på grunn av koronasmitten. Nå går vårsemesteret mot slutten, og planleggingen av høstsemesteret er godt i gang. Men hvordan høsten vil bli, er fortsatt usikkert.

– Vi vet ikke hvordan smittesituasjonen vil utvikle seg, og derfor må vi tenke oss flere alternativer. Hvis restriksjonene er like strenge som nå, må vi være heldigitale også til høsten, sier rektor Petter Aasen.

Når myndighetene nå har lettet på restriksjoner knyttet til offentlige arrangementer, forventer han imidlertid at også høyere utdanningsinstitusjoner får lov til å samle større eller mindre grupper av studenter på campus.

– Vi ser da for oss en kombinasjon av fysisk frammøte og nettundervisning. Jeg forventer avklarende melding fra statsråden denne uken, sier Aasen.

Han garanterer at det uansett blir semesterstart 10. august, og at det skal bli en god oppstart.

Studenter trenger et arbeidsfellesskap

USN har 18 000 studenter, og hver høst møter ca. 7000 nye studenter til studiestart.  Aasen er spesielt opptatt av dem.

– For alle studenter er det viktig at de opplever å bli en del av et arbeidsfellesskap, og at de har kontakt med forelesere og med hverandre. Det er særlig viktig for de nye studentene. Mange opplever at det er en stor overgang fra videregående skole til universitetsstudier, og at det kan være krevende å etablere nye arbeidsvaner og få nye venner. Det er viktig å komme raskt i gang med studiene, og det trenger nye studenter hjelp til, sier han.

USN arbeider nå med digitale alternativer til aktiviteter som skal bidra til at studentene raskt finner seg til rette. Alternative fadderordninger og digitale sosiale arrangementer er noen av forslagene det arbeides med.

– Vi vil satse ekstra mye på å skape gode læringsmiljøer, blant annet ved å organisere digitale kollokviegrupper og undervise i studieteknikk, sier Aasen.