Helse- og omsorgskomiteen besøkte Vitensenteret

Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget besøkte Vitensenteret Helse og teknologi 29.oktober. Gruppebilde. Ta helseutdanning på USN.
PÅ USN FOR Å LÆRE: Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget besøkte Vitensenteret på campus Drammen. Foto: Jan-Henrik Kulberg

Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget besøkte Vitensenteret Helse og Teknologi på campus Drammen 29.oktober.


Besøket var del av en rundtur i regi av Fylkesmannen i Buskerud.

Vitensenteret Helse og Teknologi fikk helse-politikerne en omvisning rettet mot helseteknologi og innvasjon. De fikk høre om hvordan USN jobber med utdanning av morgendagens sykepleiere og radiografer. Komiteen fikk presentert nyeste forskning om digitalt nattilsyn, kommunikasjon med eldre i hjemmesykepleien, syn og helseteknologi, samvalgsløsninger ved artrose og mobilt røngten på sykehjem. USNs ansatte demonstrerte den nyeste teknologien som blir brukt i helse-utdanningene.  Dekan Heidi Kapstad og førsteamanuensis Linn Hege Førsund orienterte også om arbeidet med Master i avansert klinisk sykepleie; nurse practitioners i Norge.

- Et veldig bra program og veldig interessant, oppsummerte første nestleder i komiteen, Kjersti Toppe (SP) .

Til høyre: Universitetslektor Hugrun Ösp Egilsdottir viser ny teknologi for helse-politikerne på Stortinget. Foto: Jan-Henrik Kulberg. Ta helseutdanning på USN.

Dekan Heidi Kapstad ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap var selv med politikerne rundt på Vitensenteret.

– Dette var en spennende og inspirerende dag. Vi er stolte av å vise frem det vi har fått til ved Vitensenteret, som er vår egen koblingsboks for helseteknologi og innovasjon. Her samhandler forskningsmiljøet tett med primærhelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, brukere, næringsliv, studenter og profesjonsutdanningene for å utvikle fremtidens innovative løsninger for helse,- sosial,- og omsorgssektoren, sier Kapstad.