Helt ferske lærere til skole og barnehage

To studenter fra grunnskolelærerutdanningen 1 til 7 med hver sin rose utenfor campus Vestfold.
Julie Laws (til venstre) og Cillia Arnesen er ferdig utdannet lærere på barnetrinnet ved campus Vestfold. I disse dager slippes første avgangskull som får vitnemål fra Universitetet i Sørøst-Norge (USN). 

– Deilig å være ferdig som student, men også litt trist å forlate hverandre, sier Julie Laws og Cillia Arnesen. De er blant rundt 500 som uteksamineres som lærere fra USN, Norges nyeste universitet.


I disse dager slippes første avgangskull som får vitnemål fra Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

Studentene begynte utdannelsen sin ved en høyskole og uteksamineres ved et universitet. 

– Det er utrolig deilig å være ferdigutdannet, men også rart. Merkelig å tenke på at jeg ikke skal sitte på skolebenken selv til høsten, men være ansvarlig for en gjeng på skolebenken, sier Marie Tanum, som er ferdig med grunnskolelærerutdanning for trinn 5 til 10 ved campus Vestfold.

Rundt 240 grunnskolelærere og rundt 250 barnehagelærere skal nå ut i arbeidslivet etter endt utdannelse ved USN.

Lærerstudent smiler bredt på scenen når får utdelt roser.

13. juni deltok de ferske lærerne på den høytidelige avslutningen for lærerstudentene i Bakkenteigensalen ved campus Vestfold.

Lærere ved fire studiesteder

Her fikk lærerkullene utdelt hver sin røde rose og gode ord på veien fra faglærerne sine. 

– Jeg syns seremonien var veldig koselig, og hun som spilte cello var utrolig flink, sier Marie Tanum.

For 24-åringen venter en ny og spennende hverdag med lærerjobb på en videregående skole for voksne i Tønsberg.

Fersk lærer smiler på scenen under rosesermonien, Marie Tanum

– Deilig å være ferdig som student, men også litt trist å forlate hverandre, sier Julie Laws og Cillia Arnesen, som er utdannet grunnskolelærer for trinn 1 til 7.

– Vi har jo bygd en god relasjon oss imellom i løpet av disse fire årene. Det er skummelt å forlate det trygge og gå ut i det ukjente, sier de to ferske lærerne på ungdomstrinnet. 

Universitetslektor Ronny Johansen loset talere, gjester og studenter gjennom seremonien. Her ble også kandidatene på bachelor i språkbachelor i idrett og praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) takket av med hver sin rose.

Selve vitnemålene er ikke ferdig produsert, og sendes til studentene i posten innen 1. juli.

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap (HIU) tilbyr studier både innen store profesjonsutdanninger som grunnskolelærer og barnehagelærer og studier innen blant annet kunst, kultur, folkemusikk og idrett.

Pyntede bacehlorstudenter på idrettsdag får utdelt roser på scenen i Bakkenteigensalen.

Lærerutdanningen kan gjennomføres ved fire av USNs studiesteder – Vestfold, Drammen, Porsgrunn og Notodden.

Visedekan for barnehagelærerutdanningen, Hege Hansson, gratulerte de ferske lærerne på vegne av fakultetsledelsen. 

– Vi markerer at dere har fullført utdanningen og at dere skal ut i samfunnet – i barnehage og skole – og bidra til å erstatte oljenasjonen Norge med kunnskapsnasjonen Norge, sa Hansson.

Heldige arbeidsgivere

– Det har vært en følelsesmessig rutsjebane, for utdanning gjør noe med deg. Slik vil det også være i yrkeslivet. Jeg håper dere gjennom utdanningen er blitt samfunnsengasjerte og kulturorienterte, og er parate til å bidra til barns rike barndom, oppvekst og skolegang, fortsatte Hansson.  

Hun mener fremtidige arbeidsgivere som møter de nyutdannede USN-lærerne, er heldige. 

Nyutdannede lærere som spiser ved bordene som er dekket med hvite duker i studentkantina ved campus Vestfold.

– Og jeg håper at også dere føler dere heldige når dere feires i dag. Nå er det deres egen overgang fra studentliv til arbeidsliv som gjelder. Vi tror vi har gitt dere et kunnskapsgrunnlag, la oss kalle det et treningsgrunnlag, som skal være basis for videre vekst og utvikling, sa visedekanen til de ferske lærerne. 

Etter seremonien gikk de ferske lærerne til dekket bord med hvite duker i studentkantinen for en matbit.