Henriette holdt gutta i ørene

Ole Henrik G.Hotvander, Henriette M. Haakonsen, David Rahimi og Amanuel K. Tedla var en av gruppene som presenterte sitt prosjekt.
F.v. Ingeniørstudentene Ole Henrik G.Hotvander, Henriette M. Haakonsen, David Rahimi og Amanuel K. Tedla var én av tre grupper som presenterte sitt prosjekt.

I nesten fire måneder har 3. års ingeniørstudenter ved alle studieretninger på campus Porsgrunn jobbet med å prosjektere et datalagringssenter som skal plasseres i Gromstul i Skien.


160 studenter har jobbet i tverrfaglige prosjektgrupper, der målet har vært å prosjektere et datalagringssenter som inkluderer kostander knyttet til luft- og vannkjøling.

Tre studentgrupper presenterte nylig sine løsninger på et nytt datalagringssenter for medstudenter, samarbeidspartnere fra næringsliv, ordførere og ansatte i flere Telemarks-kommuner.  

Utfordrende å holde frister

Henriette Melsom Haakonsen var prosjektleder i en av gruppene bestående av studenter på ingeniørutdanningene byggdesign, elkraftteknikk, informatikk og automatisering, maskinteknisk design, plan og infrastruktur og ren energi- og prosessteknologi.

Gruppa har møttes jevnlig og innrømmer at de måtte bruke mye tid på å lese seg opp og sette seg inn i hva et datalagringssenter er, for dette er ganske nytt i norsk og internasjonal sammenheng.

- Vi har helt klart tru på at datalagringssenter er framtida. Det er veldig gode forhold for å plassere dette i vår region, med nærheten man har til et universitet, flyplass og tilførsel av elektrisk kraft . Vi oppfyller alle krav, sier de fire.

Det har blitt mye jobbing ved siden av bacheloroppgaven som skal leveres 16. mai.

Og de har naturlig nok møtt på utfordringer underveis. Kommunikasjon i gruppa og mot "eierne", var uventa utfordringer i prosjektet, samt å få alle til å levere til fristene. Men Henriette har holdt guttene i ørene. 

 - Henriette har veldig god orden på alt, og da ble vi også strukturerte. Også er hun veldig god på påminnelser og det er viktig i sluttfasen, sier Ole–Henrik G. Hotvander.

De mener selv at de har vært realistiske og nøye med å føre kostnader fra start til slutt. De var veldig konkrete, og svarte på det oppgava spurte etter. Helene presenterte deres prosjekt onsdagen, og gjorde en svært god presentasjon. 

Mange av de som var tilstede hadde fått tilsendt de 21 rapportene på (max) 20 sider, og de var imponert over studentene arbeid.

Elkraftstudentene Wilhelm, Eldrid og Håvard viser frem sitt prosjekt på postere i Glassgata.

Statkraft: Her må vi handle raskt

Bjørn Drangsholt i Statkraft hadde kommet ens ærend fra Oslo for å overvære begivenheten. Det er kun noen få ansatte i Statkraft som jobber med datalagrinssenter, selv om mange tror at dette vil være framtida.

- Hele verden henvender seg til de store dataselskapene, men man kan ikke selge luftslott. Vi får beskjed om å komme tilbake når vi har noe konkret å vise til. Statskraft har valgt ut to områder i Norge, og det er Skien og Sandefjord/Stokke. Nå jobber vi med et produkt å kunne selge, og vi har ikke god tid. Jeg er imponert over hva studentene her har fått til her, sa Drangsholt.

Tett på arbeidslivet

Rektor ved Universitetet i Sørøst-Norge Petter Aasen mener at studentene gjennom dette prosjektet er med på å løse viktige oppgaver, som arbeidslivet og samfunnslivet står ovenfor. Det er også en viktig visjon for USN. 

- USN skal være et entreprenørielt, profesjonsrettet og arbeidslivsorientert universitet, og gjennom dette prosjektet, som er tett på arbeidslivet, er dere med på å realisere vår visjon, sa rektor.

Ansvarlig for emnet er Nils Henrik Eldrup. Han har undervist i faget tverrfaglig prosjektledelse i 25 år, har erfaring fra med prosjektledelse fra Aker Engineering, og som leder for Prosjektsyringsavdelingen i Norsk Hydro på Herøya.

Han mener at ingeniørstudentene ved campus Porsgrunn tar med seg verdifull kunnskap gjennom dette prosjektet.

- Studentene her får en helt unik sjanse til å jobbe tverrfaglig med et prosjekt som er helt likt et prosjekt fra arbeidslivet. De har også veldig kort vei til industrien på Herøya, som gjør dette veldig relevant for dem, sier Eldrup.

Kan gi 1000 arbeidsplasser

Skiens ordfører tok også ordet og innrømmet at datalagringssenter er noe alle kommuner i verden har lyst til å lykkes med.

- Er det noe vi har lært fra dansker og svensker, så er det at tilgang til forskning og arbeidskraft er helt avgjørende i dette prosjektet. De som jobber og samarbeider best, lykkes med å få et datalagrinssenter til sin region. Dette kan bli det nye industrieventyret i Telemark - og kanskje Norge. Det kan gi 1000 arbeidsplasser i framtida, sa ordføreren og siktet spesielt til studentene i salen.

Det ble også tid til en paneldebatt på slutten av dagen.