Hjelper KONGSBERG med innovasjon

Kontraktsignering mellom HSN og Kongsberg Maritime
Forlenger avtalen ett år til. Foran f.v. Petter Asen (rektor HSN), Pål Andre Eriksen (Kongsberg Maritime), Bak f.v Thomas Brekke (HSN), Gro Merethe Rørvig (masterstudent HSN) og Vidar Undem (Kongsberg Maritime)

HSN skal hjelpe Kongsberg Maritime Merchant Marine med å bli mer innovativ. Ny avtale er nettopp signert.


Tekst og foto: Ragne B. Hvidsten

– Vi er veid og funnet og tunge nok.

Slik uttrykte rektor Petter Aasen seg da han skrev under kontrakten med Kongsberg Maritime Merchant Marine; en kontrakt som skal gi Merchant Marine økt kunnskap samt verktøy for innovasjon i bedriften. HSN bidrar med kompetanse og forskning.

– Vi vokser på dette samarbeidet. Et samarbeid som kommer vitenskapelige ansatte, studenter og fagmiljøet til gode, sier Thomas Bogen, instituttleder ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

Prosjektet skal:

  • evaluere, måle og forbedre selskapets organisasjonskultur for å håndtere innovasjon
     
  • utvikle en verktøykasse for idéskaping og modeller for innovasjon
     
  • publisering i nasjonale- og utenlandske journaler

Økt konkurransekraft gjennom innovasjon

– Vi håper og har tro på at dette samarbeidet vil gi økt konkurransekraft for oss. Tradisjonelt er vi en teknologiutviklinger med stort fokus på produktutvikling. Det er dette som har gitt oss vekst gjennom mange tiår. Dette prosjektet handler ikke om teknologi, men om å styrke bedriftens kultur for innovasjon innen nye områder. Kanskje vil det gi oss et nytt ben å stå på, på sikt, sier Pål Andre Eriksen, General Manager R&D – Merchant Marine Division KONGSBERG MARITIME AS.

De utfordringene bedriftene står overfor nå, er ikke unike for Merchant Marine, men er kjente utfordringer for tradisjonelle teknologibedrifter. Økt fokus på innovasjonskultur, tjenester og utvikling av nye forretningsmodeller i etablerte bedrifter vil vi se mye av framover. Tematikken og forskning på dette området vil være viktig både for å styrke konkurransekraften for de større bedriftene, for nasjonen, men også globalt, forsikrer Aasen.

Dette er en treårig avtale med årlige kontrakter. Første året er gjennomført og underskriftene sikrer ett år til.

– Forskningsprosjektet legger til rette for at masterstudenter kan skrive sin masteroppgave innen rammen av et forskningsprosjektet. Dermed fremmer vi en forskningsbasert undervisningsform som studentene får direkte nytte av i form av oppgaver og i undervisningen, forteller prosjektleder Thomas Brekke ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

Første masteroppgavene snart ferdige

Tre studenter er allerede i gang med sine masteroppgaver basert på samarbeidet mellom HSN og  Merchant Marine. Gro Merethe Rørvig skal levere om kort tid og hennes arbeidstittel er «Hvordan skape kreativt klima i Merchant Marine?»

– Innovasjonskultur var et tema som trigget meg til å velge en oppgave knyttet til dette prosjektet. En tilleggsdimensjon er at jeg har fått innsikt i en internasjonal, men lokal bedrift som jeg fra utsiden har kjent til i mange år. Dessuten gir det en gjennomføringskraft å være med på et stort prioritert prosjekt, forteller Rørvig.

Hun håper flere studenter vil få og ta muligheten ved å bruke dette samarbeidsprosjektet som grunnlag for nye masteroppgaver.

– Vi er en høyskole som ønsker forankring i nærliggende næringsliv. Dette er et godt eksempel på at vi er profesjonsnære og regionalt rettet, sier Petter Aasen.