HSN etablerer campuskontakter

Kristian Bogen. Foto: Tine Poppe
Prorektor Kristian Bogen. Foto: Tine Poppe

Hver av HSNs åtte campuser har nå fått en egen kontaktperson som blir et bindeledd mellom høyskolen og samfunnet rundt. - Vil styrke vår regionale forankring, sier prorektor Kristian Bogen. Ordningen kommer i tillegg til en nettbasert inngang til HSN.


Bogen sier HSNs åtte studiesteder gir en unik mulighet for samhandling med omgivelsene, slik de er fordelt i de tre fylkene Buskerud, Vestfold og Telemark.

- Studiestedene har ulik størrelse, med Rauland og Vestfold som ytterpunkter. Alle studiestedene skal fungere som portal inn til hele høgskolen for de ulike aktørene i den aktuelle regionen. Jeg har ansvar for samfunnskontakt ved HSN, og jeg er sikker på at etableringen av campuskontakter vil være bra både for oss og dem som ønsker å komme i kontakt med oss, sier Kristian Bogen.

Dette skal de gjøre

Campuskontaktene skal vanligvis ikke selv inngå i, igangsette eller drive aktiviteter i samarbeid med eksterne. 

I stedet skal de raskt knytte kontakter mellom eksterne interessenter og relevante fagmiljøer internt ved HSN.

- De skal også ivareta rollen som studiestedets kontaktperson for vertskommunen, og være en ressursperson for studentene og aktivitetene som de tar initiativ til, forteller Bogen.

Strategisk forankret

Han viser til HSNs strategi for regional forankring, og de målene og tiltakene som er formulert der. Tanken er at campuskontaktene skal understøtte disse:

 • HSN skal være en aktiv og etterspurt samarbeidspartner for å øke samlet kunnskap, konkurranse- og attraksjonskraft.
   
 • Samarbeid mellom egne forskningsmiljøer og relevant arbeidsliv i regionen skal forsterkes og utvides.
   
 • HSN skal styrke samspillet mellom studenter og regionalt arbeidsliv.
   
 • HSN skal være en pådriver for bærekraftig regional innovasjon.
   

- Vi har fått tydelige signaler om at rollen som campuskontakt er viktig og ønsket, forteller Bogen. Nå er den etablert og det er viktig å ta høgskolen i bruk, enten det er kommunen som ønsker å involvere studiestedet i egne utviklingsprosjekter eller det er en liten bedrift som ønsker å komme i kontakt med et fagmiljø. Campuskontaktene legger til rette og etablerer kontakt, avslutter han.