HSN får seks nye rekrutteringsstillinger til lærerutdanningen

Lærer. Foto.
Høgskolen i Sørøst-Norge håper å ansette personer i de nye rekrutteringsstillingene allerede høsten 2016.

Fra 2017 blir lærerutdanningen femårig. Nå ønsker regjeringen å styrke fagmiljøene som skal utdanne de nye lærerne.


Tekst: Ragne Brekke Hvidsten
– 
Vi har ventet i spenning på hvor mange av de varslede 51 rekrutteringsstillingene som ville tilfalle HSN, og ser med tilfredshet på at vi har fått seks stykker. Innenfor fagmiljøene som skal være ansvarlige for de nye grunnskolemasterprogrammene er det fortsatt behov for kompetansebygging, sier dekanene Arild Hovland og Kristin Barstad.

Øker lærernes kompetanse

Høgskolen i Sørøst-Norge har fått seks av de 51 nye rekrutteringsstillingene som regjeringen har tildelt landets universiteter og høyskoler. Fire av stillingene til HSN er faste, mens to er midlertidige.

– De nye praksisnære masterutdanningene skal styrke lærernes kompetanse og deres evne til å bruke forskningsbasert kunnskap i utvikling av skolen. Det fordrer også økt kompetanse hos dem som utdanner lærerne. Disse stillingene skal styrke fagmiljøene ved universitetene og høyskolene, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Mulig ansettelser allerede høsten 2016

– Fagmiljøet skal ikke bare tilfredsstille krav til tilstrekkelig antall førstekompetente, vi må også vise til at forskningen er rettet mot tema og problemstillinger som er viktige for skolen. Disse rekrutteringsstillingene vil kunne brukes både til stipendiatstillinger og til post-doc/professorstipend. For tiden gjøres det en kompetansekartleggingen ved det nye samlede fakultetet. Når den er ferdig vil vi kunne se hvor det er størst behov for kompetanse på førstenivå/professornivå. Det er allerede en rekke stipendiatstillinger utlyst knyttet til ph.d.-programmet PEDRES. Vi kan anta at dersom det er mange godt kvalifiserte søkere til disse stillingene så vil vi kunne ha tilsettinger klar allerede fra august 2016, sier dekanene.

Pressemelding fra Kunnskapsdepartementet om rekrutteringsstillingene til lærerutdanningene i Norge.