HSN-forsker blant de unge, lovende

Solfrid Bratland-Sanda Foto: Peter Jørgensen.
Solfrid Bratland-Sanda Foto: Peter Jørgensen.

Førsteamanuensis Solfrid Bratland-Sanda har blitt tatt opp som medlem av Akademiet for yngre forskere. Den unge HSN-forskeren disputerte allerede som 29-åring og har etablert seg som en profilert forsker innenfor sitt fagfelt.


Tekst: Ingvild Gjone Sildnes

På mandag ble 14 medlemmer tatt opp av Akademiet for yngre forskere for perioden 2017 – 2021 og Bratland –Sanda var én av to forskere fra landets høgskoler.
Totalt består akademiet av 34 unge forskere fra hele landet. 

Solfrid Bratland-Sandas forskningsfelt er innenfor fysisk aktivitet og helse i et livsløpsperspektiv 

For å bli tatt opp må man ha en betydelig og selvstendig vitenskapelig eller kunstnerisk utviklingsarbeid å vise til, samt ha markert seg aktivt og faglig innenfor eget fagfelt. Kandidatene i denne "nye vinen" blant forskere skal ikke ha fylt mer enn 38 år i opptaksåret. 

Forsker, formidler og veileder

Bratland-Sanda er 37 år og forsker, underviser og veileder i fysisk aktivitet og helse fra ung til gammel. Hun har gjort en rekke studier på treningstilpasning, motivasjon og sammenhenger mellom fysisk aktivitet og utfordringer som oppstår når trening blir så overdrevent og tvangspreget at det blir skadelig.

- Vi forsker på hele spennet fra toppidrettsutøvere til inaktive med ulike helseutfordringer. Fagmiljøet ved HSN er ett av de største i Norge. Jeg leder forskningsgruppen Health and Exercise in a Lifecourse Perspective (HELP), der vi er 13 forskere fra HSN, forteller Bratland-Sanda.

Bratland-Sanda er også den forskeren journalister ringer når de ønsker en ekspertkommentar på trening, sunnhet, skjønnhetsfokuset hos barn og unge, samt livsstilssykdommer og spiseforstyrrelser.

En stemme for unge forskere

Akademiet for yngre forskere skal være en nettverksarena, og en pådriver for forskningspolitikk og forskningsformidling i Norge. Den unge forskeren håper hun vil lære mye av de andre medlemmene som hun kan ta med seg «hjem».

- Jeg håper at jeg blir en stemme for unge forskere ved HSN og tilsvarende institusjoner, samt for forskere innen idrettsvitenskap i Akademiet. Det er også viktig at Akademiet har et fokus på forskningspolitikk og forskningsformidling utenfor de største byene i Norge, og jeg vil bidra til at vår region blir satt på kartet.

En ung akademibevegelse

Akademiet for yngre forskere er del av en større «ungakademibevegelse» som har vokst fram det siste tiåret og har søsterorganisasjoner i hele verden. Akademiet er en tverrfaglig møteplass for yngre forskere og skal være en pådriver for nyskapende forskningsformidling og en attraktiv vitenskapelig debattarena.

Det Norske Videnskaps-Akademi tok formelt initiativ til det unge akademiet som startet opp i 2015. Nærmere 160 yngre forskere søkte om medlemskap i den første runden der de første 20 medlemmer tatt opp. I går ble 14 nye medlemmer tatt opp. På sikt skal Akademiet ha 40 medlemmer. Akademiet fikk støtte av Kunnskapsdepartementet til etableringen.