HSN godtar ikke seksuell trakassering

MeeToo - illustrasjonsfoto: iStock_gokhanilgaz
Illustrasjonsfoto: iStock/gokhanilgaz

HSN tolererer ikke at studenter eller ansatte blir utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet eller trakassering, og informerer nå om varslingsmulighetene.


- Både som arbeidsgiver og som utdanningsinstitusjon har vi en plikt til å forebygge og å søke å hindre seksuell trakassering. Vårt mål er at ansatte og studenter skal ha en hverdag der seksuell trakassering ikke forekommer, sier personal- og organisasjonsdirektør Elisabeth E. Borhaug.

Hun sier HSN hadde retningslinjer for seksuell trakassering på plass fra fusjonstidspunktet, og disse har blitt revidert på bakgrunn av endringer i lovverket gjeldende fra 1.1.2018.

I forbindelse med  #MeToo-sakene som har blitt avdekket vil HSN å ha et økt fokus på temaet, og går nå ut med informasjon til studenter og ansatte om hvem de kan kontakte og hvilke rutiner som gjelder.

- Den som utsettes for uønsket seksuell oppmerksomhet bør gi beskjed om at oppmerksomheten er uønsket. Det kan imidlertid oppleves vanskelig å gi klar beskjed om at den seksuelle oppmerksomheten er uønsket. Dersom man er i en slik situasjon, kan det være godt å rådføre seg med noen som man har tillit til. 

Studenter og ansatte som opplever at de har blitt utsatt for dette, har flere valgmuligheter. Dette er anbefalingene som har gått ut via høyskolens intranett:

 • Si fra til den det gjelder så fort som mulig - hvis du klarer.
   
 • Du kan også si fra skriftlig til den det gjelder.
   
 • Studenter kan ta kontakt med en HSN-ansatt de har tillit til og forklare situasjonen. Dette kan for eksempel være studieveileder, emneansvarlig, programkoordinator- eller faglig veileder eller faglærer. Er det vanskelig å gjøre det alene, ta med deg en venn eller medstudent.
   
 • Ansatte kan ta kontakt med leder, tillitsvalgt, verneombud, en kollega eller en ansatt i personal- og organisasjonsavdelingen.
   
 • Ta kontakt med SSN (studentrådgivere)
   
 • Ta kontakt med studentombudet 
   
 • Ta kontakt med studenttillitsvalgt, f.eks. klassetillitsvalgt, tillitsvalgt for campus eller campuskontakt i læringsmiljøsaker
   
 • Bruk mulighetene på nettsiden Si i fra for studenter

Uansett: Skriv ned hendelsen(e)! Noter tid og sted, hva som hendte og hvordan du reagerte.
 

Slik definerer HSN seksuell trakassering

HSN definerer seksuell trakassering som «enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet, som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom.»

Seksuell oppmerksomhet blir trakassering når oppmerksomheten verken er velkommen eller gjensidig. Som utgangspunkt må den som utøver oppmerksomheten ha blitt gjort klar over at den er uønsket. Om oppmerksomheten fortsetter etter at mottakeren har sagt fra, bør man ta dette opp med noen andre.

Seksuell trakassering kan deles inn i tre hovedgrupper; verbal, ikke-verbal og fysisk trakassering. Felles for de ulike formene for seksuell trakassering er at de oppleves som overgrep mot den enkeltes personlige integritet, sier Borhaug.

- Hvordan vil HSN behandle slike saker?

- Får ledelsen mistanke om at det har foregått seksuell trakassering, må saken håndteres videre. Ved håndtering av saker om seksuell trakassering, følges enten rutinen for varsling av kritikkverdige forhold eller rutinen for konflikthåndtering, sier Elisabeth Borhaug.

Mer informasjon/kommentarer:

Elisabeth E. Borhaug, personal- og organisasjonsdirektør, mob: 41564423.