HSN har fått 40 nye studieplasser innen IKT

Foto av Torbjørn Røe Isaksen, Kristian Bogen og Petter Aasen.
F.v: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, prorektor Kristian Bogen og rektor Petter Aasen. Arkivfoto.

Vi har også fått 8 nye rekrutteringsstillinger til forskerutdanningene.


HSN mottok tildelingsbrevet i dag, 22. desember, fra Kunnskapsdepartementet for budsjettåret 2017. Tildelingsbrevet inneholder noen endringer fra foreløpig budsjett. HSN har fått 40 nye studieplasser innen IKT og 8 nye rekrutteringsstillinger til forskerutdanningene. Bevilgningen inneholder midlertidig kompensasjon for overgang til nytt finansieringssystem, samt økt krav til effektivisering og avbyråkratisering. HSN vil behandle endringene sammen med revidert budsjett ut på nyåret.

Tildelingsbrevet er et av departementets sentrale styringsverktøy overfor underliggende virksomheter. Etter at Stortinget har behandlet statsbudsjettet, stiller departementet bevilgningene til disposisjon for den enkelte underliggende virksomhet gjennom tildelingsbrev.

Tildelingsbrevet til HSN kan leses her (pdf).

Her finner du tildelingsbrevene til alle landets universiteter og høyskoler dette gjelder.