HSN og Den Magiske Fabrikken

HSN samarbeider med gjenvinningsgiganten «Den Magiske Fabrikken» innenfor teknologi og pedagogikk


Den Magiske Fabrikken (DMF) er den del av Grenland og Vestfold Biogass AS (Greve Biogass) og ligger utenfor Tønsberg. Her gjenvinnes matavfall og husdyrgjødsel til klimavennlig biogass og verdifull husdyrgjødsel til produksjon av ny mat. Det tette samarbeidet med landbruket har bidratt til at anlegget har fått status som nasjonalt pilotanlegg.

Teknologi

Høgskolen i Sørøst-Norge er direkte koblet på den teknologiske utviklingen av DMF, gjennom teknologimiljøet ved campus Porsgrunn.

I tillegg til produksjon av biogass og biogjødsel, bidrar ulike prosjekter og aktiviteter til at Den Magiske Fabrikken er mer enn bare en fabrikk. Les mer om dette.

Pedagogikk

Et kunnskaps- og opplevelsessenter ved DMF er under planlegging og etablering. Her er også HSN koblet på gjennom et omfattende pedagogisk prosjekt. 

Det skal bidra med opplæring av barn og unge gjennom skoleløpet.  Opplæringen er knyttet til gjenvinning og fornybar energi. Les mer om dette.

Den Magiske Fabrikken (DMF)

Den Magiske Fabrikken. Logo

 • DMF er den del av Grenland og Vestfold Biogass AS (Greve Biogass) utenfor Tønsberg. Her gjenvinnes matavfall og husdyrgjødsel til klimavennlig biogass og verdifull husdyrgjødsel til produksjon av ny mat.
   
 • Matavfallet kommer bl.a. fra innbyggerne i østlandsområdet og husdyrgjødselen kommer fra landbruket i Vestfold.
   
 • DMF vil utvide og øke sin produksjons kapasitet i samsvar med det stadig økende behovet for grønn vekst i regionen og verden for øvrig.
   
 • Det tette samarbeidet med landbruket har bidratt til at anlegget har fått status som nasjonalt pilotanlegg.
   
 • Nettsted: http://www.grevebiogass.no/greve-biogass/