HSN og Imatis signerer avtale om framtidas helseteknologi

Morten Chr. Melaaen, dekan ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag, administrerende direktør i Imatis Morten Andersen og dekan for Fakultet for helse-  og sosialvitenskap Heidi Kapstad signerer avtalen.
Morten Chr. Melaaen, dekan ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag, administrerende direktør i Imatis Morten Andersen og dekan for Fakultet for helse- og sosialvitenskap Heidi Kapstad signerer avtalen.

Høgskolen i Sørøst-Norge og IT-selskapet Imatis inngår et samarbeid som vil øke den digitale kompetansen hos framtidas sykepleiere. Imatis vil på sin side få tilgang på lokal helsekompetanse fra HSN.


Det Porsgrunnsbaserte firmaet Imatis vil installere sine produkter i HSN sine simulering- og øvelsessenter til fri anvendelse for studenter og lærere. Selskapet tilbyr i dag det datasystemet som brukes av flest ansatte i det norske helsesystem. Imatis sin software fungerer som et «sugerør» inn i andre applikasjoner som røntgen, journal og vaktlister slik at man får bedre pasientflyt.  

- Dette samarbeidet vil kunne gi studentene en digital kunnskap både om system og teknologi og en forberedthet og kompetanse til de skal ut i arbeid. Imatis tilbyr det nyeste nye i hverdagen på norske sykehus og vi ønsker å få denne løsningen inn på alle våre campuser som tilbys sykepleierutdanninger. Det er også samfunnsøkonomisk viktig. Vi får ikke mer og mer penger innen helse og derfor er det viktig å tenke ressurser og innovasjon innen helsefeltet, sier dekan for Fakultet for helse-  og sosialvitenskap Heidi Kapstad.

Gir studentene realistisk IKT-bruk

Både fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag og fakultet for helse- og sosialvitenskap ved HSN går inn i avtalen og de to fakultetene vil samarbeide med Imatis om forskning-, utvikling- og innovasjonsprosjekter.

- Dette er en viktig avtale både for HSN og næringslivet og for to store miljøer innenfor teknologi og helse. Sammen kan vi hente inn midler til samfunnsnyttige forskningsprosjekter innen utdanning og forskning, sier Morten Chr. Melaaen, dekan ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag.

Å snakke sammen "språk" kan være en utfordring innen helseteknologi, men med denne avtalen vil teknologistudenter og helsestudenter møtes i å å utvikle fremtidens helsevesen. Da vil de lettere kunne lære seg det samme språket.

Imatis ønsker å bruke simulering- og øvelsessentrene som en pilotarena for testing av teknologi samt være med i planlegging og gjennomføring av studentarbeider. Imatis-direktøren var imponert over det nye SIM-senteret ved HSN som åpnet 6. november og som er "state of the art" innen moderne øvingssenter.  

- Vi er svært glad for å kunne inngå en avtale med en så stor utdanningsinstitusjon, som har et så flott ”demo-sykehus” der man kan øve på praktisk bruk av IKT og som utdanner helsepersonell i en stor og viktig region, sier administrerende direktør i Imatis som i tillegg ønsker å ansette både sykepleiere og teknologer.

Avtalen som ble signert på fredag har en varighet på fire år.