HSN satser på førstelektor-løft

Lærerstudenter.  Arkivbilde
Lærerstudenter. Arkivbilde

— Vi ønsker å få løftet flest mulig av høgskolelektorene på kortest mulig tid, og da er det løpet mot førstelektor som er det mest realistiske, sier dekan Arild Hovland til khrono.no


Nettavisen Khrono skriver om en undersøkelse fra Forskerforbundet som viser at lektorer på lærerutdanningene ønsker å bli førstelektor eller førsteamanuensis, men mange opplever at de ikke får mulighetene.

Dekan ved Fakultet for humaniora idretts- og utdanningsvitenskap Arild Hovland sier HSN i stedet for å få høgskolelektorene til å ta doktorgrad, først og fremst vil ha dem gjennom et kvalifiseringsløp for å bli førstelektorer.

— Vi ønsker å få løftet flest mulig av høgskolelektorene på kortest mulig tid, og da er det løpet mot førstelektor som er det mest realistiske. Et doktorgradsløp er vanskeligere å få gjennomført for disse. Hvis det blir snakk om å søke stipendiatstillinger for å jobbe mot doktorgrad, kommer det gjerne noen unge og snapper stillingene framfor de etablerte høgskolelektorene, sier han.

Vil ha realkompetanse

Ved lærerutdanningen i HSN har instituttleder Trond Waage nylig satt i gang et nytt program for høgskolelektorer som vil kvalifisere seg til å bli førstelektorer. I programmet deltar nå 14 lektorer, som hadde første samling 1. august i år. Waage mener dette er den rette veien å gå.

— Kravet om førstekompetanse i universitets- og høgskolesektoren overskygger behovet for realkompetanse. Spesielt merker vi det i profesjonsutdanningene for lærere til barnehage og skole. Vi trenger et sterkt innslag av realkompetanse kombinert med relevant førstekompetanse i lærerutdanningene. Dette behovet gir også studentene tydelig uttrykk for, sier han til Khrono.

Les hele reportasjen hos khrono.no