HSN-studenter raskt ut i jobb

Studenter. Foto

Én av tre studenter ved Høgskolen i Sørøst-Norge får jobb mens de fremdeles er i utdanningen. Syv av ti er i jobb innen seks måneder.


Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) og Høgskolen i Telemark (HiT) fusjonerte 1. januar 2016 til Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN). HSN er landets nest største statlige høyskole, målt i totalt antall studenter. HSN har om lag 17.000 studenter og består av åtte studiesteder: Drammen, Vestfold, Kongsberg, Ringerike, Bø, Notodden, Porsgrunn og Rauland.

HSN undersøkte i perioden 5. til 28. januar 2016 hvor raskt de som ble uteksaminert i 2014 og 2015 har fått jobb. Resultatene viser at det er ingen forskjell mellom studiestedene, kun mellom fagretningene.

– Dette er svært gledelige resultater. HSN er opptatt av å gi studentene kompetanse som er ettertraktet på arbeidsmarkedet, sier rektor Petter Aasen.

Best i klassen er optometri, helsefag og lærer

Generelt er det studenter fra optometri, helse- og sosialfag og lærer, lektor og pedagogikk som raskest får seg jobb.

71 prosent av bachelorstudentene ved høyskolen er yrkesaktive seks måneder etter fullførte studier. Her trekker optometri (100 prosent ut i jobb) og helse- og sosialfag (93 prosent i jobb) opp snittet. Lærerstudentene er også attraktive: 88 prosent er i arbeid før seks måneder, og kun én prosent er fortsatt jobbsøkere. 

– Dette stemmer godt med det inntrykket vi har om at studentene har jobbtilbud allerede før de er ferdig utdannet. Våre studenter treffer optikerbransjen jevnlig i løpet av studietiden, og vi som jobber med utdanningen samarbeider også tett med bransjen, sier Bente Monica Aakre, leder for institutt for optometri og synsvitenskap. 

Masterstudenter kommer seg enda raskere ut i yrkeslivet enn de som tar bachelorgrad. Over 80 prosent har jobb seks måneder etter fullførte studier. Her er også helsefag og optometri best i klassen: 95 prosent av studentene fra helse- og sosialfag og 100 prosent av optometristudentene var i jobb før det hadde gått seks måneder.

13 prosent velger å fortsette med studier.

Utdanningen relevant for jobben

Tre av fire studenter svarer at utdanningen deres er relevant for jobben de har. Studentene med profesjonsutdanning opplever at studiene er mest relevante for jobben sin. Det er her en klar sammenheng mellom faggruppene som kommer seg raskest ut i jobb: Optometristudentene (100 prosent), helse- og sosialfagstudentene (96 prosent) og lærerstudentene (92 prosent) sier de har hatt mest bruk for utdanningen. 

Kun elleve prosent av kandidatene som har svart på undersøkelsen føler seg underkvalifisert til jobben de har, og 12 prosent føler seg overkvalifisert. Det store flertallet (68 prosent) har en relevant jobb som krever høyere utdanning.

 

 

 

 

 

  • Syv av ti studenter var i jobb seks måneder etter endte studier. 13 prosent studerer fortsatt (videreutdanning), mens det kun er åtte prosent som fortsatt er jobbsøkende.
  • Åtte av ti studenter er godt fornøyd med lærerstedet sitt, og mer enn tre av fire opplever å ha bruk for utdanningen i jobben.
  • Gjennomsnittslønnen for studentene er i overkant av 400.000 kroner. For de som gikk ut med mastergrad, var gjennomsnittslønnen på over 490.000 kroner, og for bachelorstudentene var den på 390.000 kroner.