Hvordan tisser hunden?

Samojeden Swix og hundeeier Torbjørn Darrud bidro mer enn gjerne med testing av måleutstyr.

Hvilke bevegelser har hunden når den tisser? 60 hunder bidrar til å kvalitetssikre HSN-forskning på dyremarkering.


Tekst: Helle Friis Knutzen

Innovativ forskningsmetode

Professor Frank Rosell er en av flere forskere ved Høgskolen i Sørøst-Norge som utvikler innovative metoder for å kunne forske på dyrs atferd. I flere forsknings- og masterprosjekter bruker man et såkalt akselerometer for å kunne observere ulike typer atferd.   

Akselerometeret måler dyrets bevegelser. Når forskerne skal se på for eksempel markeringsatferd, så kan de bruke akselerometeret til å lese av bevegelsen til tisper og hannhunder når de marker ved å tisse. Dette bevegelsesmønsteret  kan forskerne så gjenkjenne hos foreksempel rev og ulv.

For å kunne vite hvordan markeringsbevegelser ser ut på akselerometeret testes dette på hunder. Hundene filmes mens de har akselerometeret på seg og ved å sammenlikne film og bevegelsesmønster i akselereometeret finner forskerne ut hva som kjennetegner markeringsbevegelsene i akselerometermålingene. 

Internasjonalt samarbeid

Metodetesten gjøres i samarbeid med Owen Bidden fra University of Veterinary Medicine i Tyskland. Over 60 hunder i Bø har i disse dager bidratt til gi forskerne verdifull innsikt om dette. Nå skal kunnskapen brukes på å forske på atferd hos rev i Tyskland.

Frank Rosell og hans masterstudenter har også tanker om å bruke metoden på nye prosjekt i Norge. Dyrs markering gir verdifull innsikt i revirmarkering og annen dyreatferd det er ønskelig å vite mer om.

Overveldende respons

Frank Rosell fikk overveldende respons på sin etterlysing etter hunder til testprosjektet. Han vil gjerne takke alle dyreeiere som stilte opp.   

Professor Frank Rosell er en av verdens fremste beverforskere, og akselerometermetoden ble først testet ut på beverforskning ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

Frank Rosell fikk mye oppmerksomhet for boka "En nese for alt", om hunders luktesans. Blant annet var han gjest hos Lindbo sammen med hunden Tapas. Boka skal nå oversettes til amerikansk, tysk og fransk.

I januar var han aktuell som gjest i NRK-programmet Undring og mangefald

Rosell foreleser på natur- og miljøstudier ved Høgskolen i Sørsøst-Norge