Hyller Stine Sofie Senteret

Foto/illustrasjon: Stine Sofie Senteret
Foto/illustrasjon: Stine Sofie Senteret

- Enormt viktig, sier HSN-fagfolk om Stine Sofie Senteret for voldsutsatte barn og unge, som åpnet 21. mai.


Tekst: Jan-Henrik Kulberg

- Året etter vi feiret 25 års dagen til Barnekonvensjonen kommer den største gaven til barn som har vært utsatt for vold og overgrep, et senter for mestring og glede, et senter hvor det er barnet som gjelder, sier førstelektor Runi Børresen

Vil få stor betydning

Børresen (bildet) er ansvarlig for videreutdanningene "Vold i nære relasjoner, menneskerettigheter og profesjonsetikk", "Sorg og traumer - Når krisen rammer barn og unge" og  "Seksuelle overgrep i et livsløpsperspektiv".  Hun kjenner godt til hvilke skader vold og overgrep fører til, og mener initiativtaker Ada Sofie Austergard nå etablerer et tilbud som vil få stor betydning for dem som får komme dit. Runi Børresen - foto

Alle barn trenger å leke

- Det står enorm respekt av den innsatsen hun har gjort, ikke minst at hun nå får på plass dette senteret, og at det er et gratis tilbud til barn.  Hun har hele veien kjempet for rettssikkerhet, og ikke minst at barna skal bli hørt.  Jeg beundrer også arbeidet hennes for å få på plass en offeromsorg, ikke bare en kriminalomsorg.  Senteret tenker jo å ta i mot flere hundre barn i året, og jeg er helt enig i tankegangen deres om at barn og unge som har opplevd vold og overgrep også trenger å leke og ha det morsomt.  Man trenger ikke være psykolog eller terapeut for å kunne bidra til barns vekst og utvikling.  Dette senteret kommer til å bidra med mye viktig kunnskap i forhold til det å jobbe med barn.  Barnet er et likeverdig medmenneske og er viktige aktører i samfunnet og egne liv. Barn er ikke bare fremtiden, de ER her og nå, de er likeverdige borgere, understreker Runi Børresen. 

Mestring gjennom lek og glede

F.v: Jurist Inger Therese Øvrum og barnevernspedagog Siv Merethe Kapstad er begge høgskolelektorer ved Institutt for sosialfag, og underviser ved HSNs bachelor "Barnevern i et flerkulturelt samfunn."Øvrum og Kapstad - montasje - foto

De understreker også lekens betydning, når de omtaler Stine Sofie Senteret. 

- Barns behov for  trygghet, lek og utfoldelse blir alvorlig truet når de utsettes for vold og overgrep. Mange barn må også igjennom tunge prosesser før de blir hørt og omsorgsbasen deres trygges. Leken i seg selv har stor verdi og kan også brukes som et terapeutisk verktøy for å bearbeide vanskelige opplevelser. Derfor synes vi det er flott at Stine Sofie Senteret nettopp vil fokuserer på voldsutsatte barns mestring gjennom lek og glede, sier Øvrum og Kapstad. 

Stine Sofie Senteret

Er et mestringssenter for voldsutsatte barn og unge (0-18 år), deres trygge omsorgspersoner samt søsken, og åpnet i Grimstad 21. mai. 

Det drives av Stine Sofies Stiftelse

Stine Sofies Stiftelse arbeider hver dag for en barndom uten vold ved å:

  • Forebygge vold og overgrep mot barn
  • Avdekke vold og overgrep mot barn
  • Ivareta det voldsutsatte barnet og deres pårørende
  • Påvirke myndighetene for å styrke rettssikkerheten

Les mer på http://stinesofiesstiftelse.no