Imponert over det norske helsevesenet

Mette Vedvik i fullt smittevernutstyr
Mette Vedvik studerer master i intensivsykepleie og har praksis på Sykehuset i Vestfold

Kristian Stene, Mette Vedvik og Kent Andre Solberg tar alle tre master i intensivsykepleie på USN og går vakter på sykehusene i Vestfold og Drammen mens de studerer.


– Jeg er stolt over at jeg er i frontlinjen for å bekjempe covid-19 pandemien sammen med kollegaene mine som jobber natt og dag, sier Kristian Stene som tar master i intensivsykepleie på USN.

Samtidig som de studerer, er studentene del av tverrfaglige team av leger, sykepleiere, fysioterapeuter og bioingeniører.  De jobber dag og natt for dem som blir hardest rammet av koronaviruset.

Må være forberedt på alt

Kristian jobber i helgene på intensivavdelingen på Sykehuset i Vestfold. Der arbeider han tett sammen med veiledere, og har ansvar for intensivpasienter. Han bidrar også som sykepleier nummer to på intensivpasienter.

– Som intensivsykepleier må du alltid være i forkant. Du må være forberedt på de verst tenkelig situasjonene, samtidig som du må takle mindre situasjoner som kan oppstå rundt eller med intensivpasienten. Du må kunne beherske sterke påkjenninger som stress, svært syke mennesker og akutte situasjoner som kan oppstå, forteller Kristian.

Han skryter av alle kollegaene på intensivavdelingen i Tønsberg.

– De står på dag og natt i tunge turnuser, og allikevel tar de seg tid til oss studenter med godt humør og stå på vilje.

Mette Vedvik, Kristians medstudent og kollega på Sykehuset i Vestfold er også veldig fornøyd med hvordan kollegaer og hennes medstudenter på master i intensivsykepleie står på. Både studenter og kollegaer må endre på arbeidssituasjonen om dagen.

– Nå for tiden er jeg mest stolt av alle kollegaene mine. Jeg er mektig imponert over jobben som gjøres inne hos pasientene, ute i avdelingen og bak kulissene. Det er stort fokus på beredskap for å håndtere den utfordrende og spesielle situasjonen som vi nå står i, sier hun. 

Intensivsykepleierne Kristian, Mette og Kent Andre

Tilpasser studiet, for å kunne bidra i kampen

Kent Andre Solberg tar også master i intensivsykepleie. Han er ansatt ved Kirurgisk Intensiv på Drammen sykehus, og har også praksis på samme avdeling under studiet.

– Jeg er i praksis når det er mulig, og jobber ekstra når jeg har tid til det. Teorien på studiet har blitt flyttet om på, slik at vi kan bidra ute på sykehusene. Vi som studerer intensivsykepleie nå om dagen får et endret studieløp, og må i takt med helseforetakenes behov gjøre endringer i studiene våre, slik at vi får gjennomført til normert tid.

Han skryter av de ansatte på master i intensivsykepleie, med programkoordinator Edda Johansen i spissen. 

– De flytter fjell og jobber masse for at vi skal få gjøre ferdig studiet. Vi er på en måte heldige som får ha praksis i denne situasjonen, fordi det skaper mange flotte læresituasjoner. Vi har fått en unik mulighet til å lære mye nytt på kort tid sammen med flinke intensivsykepleiere og anestesileger.

– Hvorfor valgte du å bli intensivsykepleier?

–  Intensivsykepleie er ikke et kall for meg, men det er et yrke jeg har valgt fordi jeg synes det er spennende å jobbe i en høyteknologisk avansert avdeling. Samtidig får jeg jobbe med pasienter, pårørende og et knippe helt fantastiske mennesker, som står på for at de aller sykeste skal få den beste behandlingen man kan gi. Varme hender er viktig, men i intensivsykepleien er det vel så viktig å ha rett kompetanse på rett sted. 

Trenger sykepleiere, også etter krisen

Han er opptatt av at vi ikke må glemme de som nå gjør en kritisk innsats, når koronakrisen er over.

– Det er mye snakk i media nå disse dagene om det som kalles samfunnskritisk personell. Alle som er på jobb i dag er viktige for at Norge skal gå rundt, også vi i helsevesenet. Men hvorfor er det bare viktig nå, og ikke ellers? Jeg mener det er viktig å rekruttere flere inn i sykepleieryrket, og ikke minst sørge for at sykepleierne vi utdanner forblir i yrket. Vi ser nå at vi mangler mange hender og hoder over hele landet, og det er en utfordring. Både før og etter pandemi-kriser. Også vil jeg jo slå et slag for at folk skal søke seg inn på intensivutdanningen da. Det er et fantastisk yrke med spennende utfordringer, som gjør at du kan hente frem kunnskap og ferdigheter i fra hele grunn- og videreutdanningen.

Funnet nye måter å jobbe på

Edda Johansen er ansvarlig for USNs master i intensivsykepleie. Hun har en lang fartstid som intensivsykepleier, og jobber også 50 % på intensivavdelingen på Drammen Sykehus. 

– Smitteverntiltakene gjør jobben mer krevende. Det kan bli varmt å jobbe under disse forholdene med maske, visir og hansker, men man står aldri alene. Vi har funnet nye måter å jobbe på. Vi kommuniserer med telefoner, signaler og kroppsspråk. Om vi trenger akutt hjelp har vi tegnspråk slik at intensivlegen kommer med en gang, forteller hun.

Avhengig av teamarbeid

Selv om intensivsykepleiere er ekstremt viktige i disse tider, sier Johansen det er totalen i det tverrfaglige teamet som avgjør om man lykkes. 

– Norge har så gode utdannede fagpersoner på alle plan: bioingeniører som henter prøver, teknisk avdeling på sykehuset som har bygd om intensivavdelingen i rekordfart, slik at hvert rom har en sluse man må gå igjennom, god gjennomstrømming av luft slik at det er forsvarlig å jobbe og lederne som tar ansvar og fordeler arbeid, slik at pasienter blir ivaretatt på best mulig måte. Og i kulissene jobbes det med innkjøp av smittevernutstyr. Alle brikker fungerer og jobber knallhardt om dagen, sier Edda Johansen.

Master i intensivsykepleie

USN tilbyr master i intensivsykepleie ved campus Vestfold. 

Som intensivsykepleier jobber du med akutt og kritisk syke. Dette er pasienter som trenger kontinuerlig behandling, overvåking og pleie på en avdeling med høyteknologisk utstyr.

Master i intensivsykepleie vil ha opptak januar 2021.