Ingen er homo i 2. divisjon

Bilde fra skulespillet Ingen er homo i 2. divisjon
Monologen til skuespiller Andreas Koschinski Kvisgaard vekket både latter og gråt hos enkelte i publikum.

Forelesere i idrettsvitenskap ville øke åpenhet om homofili i fotballen. De inviterte teaterforestilingen "Ingen er homo i 2. divisjon" til Bø, og ga idrettsstudentene en litt annerledes forelesning.


– Jeg heter Christian, jeg er homo og grådig fotballinteressert.

Slik åpner teaterstykket «Ingen er homo i 2. divisjon.» Stykket handler om homofili i fotballen, om hvorfor ingen homofile fotballspillere i de øvre divisjonene står fram og hva som gjør det så vanskelig.  

– Nå tyter det fram homoer fra alle skap i Norge, men ikke innerst i krokene, ikke fra fotballskapet, sier Christian i stykket.

Han forteller seinere at det blant 1350 spillere i de tre øverste fotballdivisjonene statistisk sett helt sikkert er noen homofile. Da er det ganske rart at ingen står fram. Vi kan lure på hvordan de homofile har det i fotballmiljøet. Men vi kan ikke finne det ut - for vi vet ikke hvem de er.  

I stykket er Christian en homofil leder av supporterklubben til Raufoss. Han forteller om samtaler med en skjult homofil fotballspiller på chat- og nettstedet Geysir. Han velger å kalle fotballspilleren for "Ingen", fordi ingen vet hvem han er og Ingen ønsker at det fortsette slik. Ingen ønsker ikke å stå fram, fordi han er sikker på at det vil ødelegge fotballkarrieren hans. 

– For at Ingen skal bli til Noen må noe forandre seg i norsk fotball. Hva tror dere det kan være? 

Det spurte skuespiller Andreas Koschinski Kvisgaard publikum om etter forestillingen. 

Slutt å bruke homo som skjellsord

– Vi må slutte å bruke homo som skjellsord både på banen, i garderoben og ellers i samfunnet.  

Det svarte en av de inviterte elevene fra Bø videregående skole. 

– Ja, det er sant, responderte Kvisgaard, som selv er homofil.

– Det ordet treffer og svir. Det gjør vondt å høre. Det er viktig å tenke over hva man sier. Du kan aldri vite om det du sier høres av en som vet, eller lurer på om han er homofil, for du kan ikke se forskjell på en homofil i skapet og en heterofil utenfor skapet. Tvert imot vil en homofil i fotballskapet gjøre alt, for nettopp ikke å se ut som en homofil. 

– Det er viktig å begynne tidlig med holdningsskapende arbeid. 

Det sa foreleser i idrettssosiologi ved USN, Jo Grønlund.

– Hvis vi kan skape åpenhet og gode holdninger og et fotballfellesskap der også homofile føler seg hjemme i alt i ung alder, så vil kanskje flere homofile finne seg til rette og ikke slutte før de blir juniorspillere. 

Oppga masteroppgave om homofile fotballspillere

Andreas Salvesen er student på masterstudiet i kroppsøving, idrett og friluftsliv. Han rakk opp hånda da Kvisgaard spurte om det var noen fotballspillere i salen, og fikk oppfølgingsspørsmål om homofili noen gang ble diskutert i garderoben. Det kunne ikke Salvesen huske eller svare på, men han fortalte at han opprinnelig ønsket å skrive masteroppgave om nettopp homofile fotballspillere.

Han fikk da tilbakemeldinger fra veiledere om at det var et viktig og spennende tema, men at han sannsynligvis ville få problemer med å finne folk å intervjue, hvis han ikke allerede kjente noen som spilte fotball og var homofile. I tillegg må det søkes et etisk vitenskapelige råd om å kunne gjennomføre slike undersøkelser. Det førte til at Salvesen heller valgte å skrive om hvorfor noen velger å ta på seg keeperjobben.

Andreas Salvesen  

Viktig å bevisstgjøre

På bachelorstudiet i idrettsvitenskap i Bø kan studentene velge å ta trenerrollen som fordypning. Mange av dem har praksis som trenere for gutte- og juniorlag, eller i fotball-FFO.  

– Det er viktigste vi som utdanner morgendagens trenere kan gjøre, er å bevisstgjøre studentene på at det finnes homofile i alle idretter, og at mange ikke tør å være åpne om det. Det er viktig å snakke om dette som trenere. På den måten kan trenere bidra til å skape et tillitsforhold som gjør det enklere å stå fram som homofil, enn det mye tyder på at det er i dag.

Det sa Frode Telseth etter forelesingen. Telseth er universitetslektor på trenerutdanningen ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Skuespiller Andreas Koschisnki Kvisgaard i samtale med foreleser Jo Grønlund og Frode Telseth etter forestilling for idrettsstudenter på Universitetet i Sørøst-Norge.

Fakta

"Ingen er homo i 2. divisjon" er skrevet av skuespiller Andreas Koschinski Kvisgaard og sjefdramaturg Carl Morten Amundsen ved det Norske Teateret i Oslo. Amundsen har også regissert stykket. 

De har spilt stykket for trenere, store og små fotballspillere, elever  i grunn- og videregående skole og nå også studenter, slik som for idrettsstudentene i Bø.

Målet med stykket er å skape større bevissthet og åpenhet om homofili i fotballen, slik at det blir lettere å være homofil fotballspiller i Norge.  

Norges fotballforbund, NFF og Foreningen for kjønns og seksualitetsmangfold (FRI) har i tillegg til Raufoss fotballklubb vært gode støttespillere, og NFF delfinansierer blant annet mange av forestillingene.

Studentene som fikk teaterforestilling som alternativ til forelesing går på Bachelorstudiet i idrettsvitenskap og Master i kroppsøving, idrett og friluftsliv.