Ingeniørstudenter bidrar i stor hydrogensatsing

Gruppebilde av ingeniørstudentene og partene fra HydrogenPro og Herøya Industripark utendørs.
TETT PÅ ARBEIDSLIVET: Ingeniørstudenter Benjamin Syrrist (foran fra venstre), Jørgen Teigen Søgård og Stefan Senic. Bak fra venstre John Andreas Ytrelid og Andre Wright Knutsen. Videre Hanne Marie Evensen, Jan Fredrik Garvik og Tor Danielsen fra HydrogenPro og Asgeir Knutsen fra Herøya Industripark. (Foto: Siri Krohn-Fagervoll)

Ingeniørstudentene Benjamin, Jørgen, Stefan, John Andreas og André hyres inn av industrien for å utvikle sikkerhetssystem i ny hydrogensatsing.


Hydrogensatsinger tar av over hele landet, også ved Herøya Industripark i Porsgrunn. Hit flytter selskapet HydrogenPRO testsenteret sitt med to 40-fots containere fra Tyskland og inngår samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge (USN).

På Herøya er også hydrogenselskapet NEL i gang med å bygge pilotanlegg for ny elektrolyseproduksjon. Hydrogen kan fremstilles og brukes helt uten direkte utslipp av CO2 og løftes dermed frem som en viktig del av løsningen på fremtidens energiutfordringer. 

Fra USNs campus Porsgrunn får bachelor ingeniørstudentene Benjamin Syrrist,  Jørgen Teigen Søgård, Stefan Senic, John Andreas Ytrelid og André Wright Knutsen bli med på den teknologiske fremtidsreisen. De skal utvikle og levere sikkerhetssystem til prosessanlegget i forskningscontainerne til HydrogenPRO.  

– Det er klart det er litt press når vi kommer inn i industrien. Det skal være sikkert og det skal helst virke. Men vi tror at vi skal greie å levere det de etterspør, sier studentene.

De starter med tegninger og senere programmering for å teste og gjøre klar sikkerhetssystemet innen mai. Markedssjef Jan Fredrik Garvik i HydrogenPro er svært fornøyd med USN-samarbeidet. 

– Det blir behov for mange med spesialisert elektrolysekompetanse framover. Denne industrien skal opp og fram i tiårene framover, og både vi og andre hydrogenselskaper vil få behov for studentene som utdannes innenfor dette. Informatikk og automasjon er en del av universitetets pensum, men vi trenger å utvikle sammen denne særegne kunnskapen som vi og andre har, sier Garvik. 

Han viser også til erfaringen og kompetansen USN har på hydrogensikkerhet. Forskningsgruppen Prosessikkerhet, forbrenning og eksplosjoner ved campus Porsgrunn er langt fremme på forskning innen hydrogenteknologi og -sikkerhet.  

– Der tror jeg faktisk USN er en av de ledende i landet, sier Garvik.