Ingeniørstudenter hjelper kommune med gangbro

To av studentene Fredrik og Haakon står på broa sammen med veileder Truls Arne Frednes og kommunens prosjektleder ANdreas Støle.
SYNLIG AVTRYKK: Ingeniørstudentene Haakon Hodne Limtun (foran) og Fredrik Henriksen Ramen leverte broprosjektet til Horten kommunes prosjektleder Andreas Støle (bakerst til høyre). Universitetslektor Truls Arne Frednes bak til venstre. Studentene Kiet Quang Truong og Sondre Østerholt Poulsen var ikke til stede da bildet ble tatt. (Foto: An-Magritt Larsen)

Ingeniørstudenter kan sette synlig avtrykk i form av en ny gangbro på oppdrag fra Horten kommune. – Verdifull erfaring til arbeidslivet.


Det sier Haakon Hodne Limtun (23), Fredrik Henriksen Ramen (23), Kiet Quang Truong (22) og Sondre Østerholt Poulsen (22). De er snart ferdig utdannet maskiningeniører med spesialisering i produktdesign ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN).

Bacheloroppgaven har vært et ekte prosjekt på oppdrag fra Horten kommune i Vestfold – å utarbeide en ny gang- og sykkelbro over Hortenkanalen. Nylig overleverte gjengen ideen sin til kommunen.

– Broen skal erstatte dagens forbindelse ved nordenden av kanalen i Karljohansvern. Det har vært spennende og utfordrende å jobbe for kommunen. Vi har fått svært nyttig erfaring å ta med oss ut i arbeidslivet, sier ingeniørstudentene. 

LES OGSÅ: Studenter får jobbe med Yara Birkeland

Samarbeid for å skape vinn-vinn   

USN samarbeider nært med arbeidslivet for å bygge kompetansen regionen og Norge har behov for. 

– Som et entreprenørielt universitet legger vi til rette for at studenter får tid og tillit til å løse reelle utfordringer og oppgaver i næringsliv og offentlig sektor. Målet er å stimulere til bærekraftig utvikling og innovasjon når utdanning, forskning og praksis møtes på nye og spennende måter, sier viserektor Nils Kristian Bogen.

En sentral del av oppgaven for ingeniørstudentene har vært å lage en beregningsrapport for ny brokonstruksjon. De har vært nødt til å ta hensyn til lover og regler, kulturminner, kostnader og miljøkrav.

Nærbilde av ingeniørstudentene Fredrik og Haakon på selve broen i Karlohansvern. De andre studentene var ikke til stede

– En ting er selve ingeniørkunsten i prosjektet hvor vi regner ut og setter to streker under svaret. I tillegg har vi lært om alt rundt. Det er kommunale prosesser, reguleringsplan, rammebetingelser, tomtegrenser, samarbeid og det å jobbe med et stort prosjekt, sier Fredrik.

– Løsningen vår er en fagverkskonstruksjon med kvadratiske stålprofiler. Konstruksjonen hviler på fire betongsøyler fundamentert med stålrørspeler ned i grunnen. Ved utforming av konstruksjonen har vi hentet inspirasjon fra den eldste broen som sto på området, forteller Haakon. 

LES OGSÅ: Derfor er det smart å ta ingeniørutdanning

Fornøyd oppdragsgiver

Prosjektleder Andreas Støle i Horten kommune er begeistret for resultatet og samarbeidet med universitetet. 

– Studentene har hatt en realistisk tilnærming til oppgaven. De har gjennomført en forhåndskonferanse med plan og byggesak. De har også hatt møte med kulturvernmyndighet og kulturarv for hvilke føringer som gjelder for kulturminneloven, forteller Støle.

Oversiktsbilde av hvordan broen tar seg ut i omgivelsene. Avstandsbilde.

Universitetslektor Truls Arne Frednes ved Institutt for mikrosystemer har vært studentens veileder i bacheloroppgaven, og er svært fornøyd med oppdraget fra kommunen. Han viser til at god kobling mellom arbeidsliv og utdanningsinstitusjoner er med på å skape innovasjon som kommer samfunnet i gode.

– Dette samarbeidet har vært forbilledlig og noe mange kommuner og utdanningsinstitusjoner kan lære av. Fremover håper vi at Horten kommune involverer oss og studenter i nye aktuelle og spennende prosjekter, sier Frednes. 

LES OGSÅ: Kåret til Norges nest beste studentbedrift 

 

 

 


 

Samarbeid med USN

Universitetet i Sørøst-Norge er tett på arbeidslivet. Vi sidestiller det å skape verdier for seg selv med verdiskaping for andre.

Som ekte entreprenører er vi åpne for det som er annerledes, og ønsker nye samarbeidskonstellasjoner velkommen. 

Er din bedrift eller organisasjon interessert i et samarbeid med oss? Ta kontakt her