Ingeniørstudenter skal prosjektere nytt datalagringssenter

Ingeniørstudentene Nina og Henrik skal i gang med prosjekt nytt datalagrinssenter.
Ingeniørstudentene Nina Monsen og Henrik Almquist skal i gang med et omfattende prosjekt i det sjette og siste semesteret av bachelorgraden i ingeniørfag.

160 ingeniørstudenter ved campus Porsgrunn har fått en oppgave som skal løses innen 9. mai: Å prosjektere et mulig datalagringssenter i Skien.


Statkraft ser på muligheten for å bygge et nytt datalagringssenter på 2000 mål ved Gromstul nord for Skien. Skagerak Energi, grunneier Løvenskiold og Skien kommune er engasjert i prosjektet.

Nå har også alle 3. års studenter på ingeniørutdanningene byggdesign, elkraftteknikk, informatikk og automatisering, maskinteknisk design, plan og infrastruktur og ren energi- og prosessteknologi blitt med på prosjektet.

Det skjer gjennom «Tverrfaglig prosjektarbeid» som er et fag alle ingeniørstudenter ved campus Porsgrunn har i 6. semester.

Datalagringssenter er en del av den digitale revolusjonen, og er i følge Statkraft verdens mest voksende kraftintensive industri. I Luleå i Sverige har man bygd et datalagringssenter i størrelsen hyperscale, men i Norge har man i dag ingen datalagringsentre av denne typen. Skien i Telemark og Stokke i Vestfold vurderes nå som godt egna områder basert på kriterier som nærhet til flyplass, universitetsmiljø og stabil tilførsel av elektrisk kraft via flere linjer.

Kart over datalagrinssenter på Gromstul.


Jobb-relevant fra første dag

Prosjektgruppene blir satt sammen med én avgangsstudent fra hver utdanning og det vil være 8 personer i hver gruppe. Alle gruppene skal ha en prosjektleder, en prosjektstyrer og ansvarlige innenfor områdene prosess, maskin, rør, elektro, bygg og instrument. 

Elkraftstudentene Henrik Almquist og Nina Monsen er spente, men ser fram til å jobbe i en prosjektgruppe som er sammensatt av studenter med ulik fagdisiplin.

- Nå får vi fagansvar for vårt område, det betyr at jeg får ansvar for hele elektro-biten inn i prosjektet. Det blir sikkert spennende-  og frustrerende, sier Henrik.

De er enige om at prosjektet kommer til å bli relevant med tanke på at de snart er ferdig med studiet og skal ut i jobb.

- Vi har hørt av tidligere studenter at dette er et av de fagene som de fikk aller mest bruk for. Derfor blir det veldig relevant.

Studentene kan bruke 160 timer på dette prosjektet, og det utgjør 1/3 av vårens arbeid. Den resterende delen dette semesteret utgjør bacheloroppgaven. Prosjektet skal være mest mulig lik en arbeidssituasjon. Derfor skal tidsbruken ikke overgås og all tid på prosjektet skal registreres.

Forelesningssalen.

Virre-, arbeids- og rapporteringsfase

Ansvarlig for emnet er Nils Henrik Eldrup har undervist i dette faget i 25 år. Han har erfaring fra med prosjektledelse fra Aker Engineering, og som leder for Prosjektsyringsavdelingen i Norsk Hydro på Herøya.

- Dere skal gjennom tre faser; virrefasen, som bør kalles litteraturstudie, arbeidsfase og rapporteringsfase. Spesielt i virrefasen blir de fleste studentene veldig frustrerte. Overgangen til arbeidsfasen skjer gradvis og rapporten som blir levert inn er ofte «fabelaktige», sier han.

Eldrup kunne også opplyse om at ingen ligger foran studentene i dette prosjektet. Selv for lærerne er dette nytt. Datalagringssenter har et veldig stort potensial globalt og nasjonalt.

Foreleseren oppfordret studentene til å få med seg et stormøte om hyperscale-datalagring som skal være på høyskolen den 25. januar. I uke 4 blir studentene delt inn i grupper.

Prosjektinnlevering 7. mai

7. mai skal studentene ha utarbeidet en sluttrapport, som skal bestå av en komplett overordnet beskrivelse av anlegget med henvisninger til vedlegg. Rapporten må inneholde en designbasis, optimal plassering av anlegget, prosessbeskrivelse, layout, investeringsbeløp, driftskostnader per år, beregning av enhetspris (NOK/kWh), reserveløsning(er).

Presentasjon av prosjektene 9. mai 

Alle gruppene skal forberede en posterstand og presentasjoner av sitt prosjekt den 9. mai. Noen grupper blir trukket ut til å presentere sitt prosjekt for publikum. Arrangemetnet er åpen for alle.

Bli ingeniør på USN

Det vil alltid være bruk for ingeniører. HSN har ingeniørutdanninger som gir deg kunnskap for fremtiden.