Internasjonale studenter svært fornøyd med USN

Internasjonale studenter. foto

87,8 prosent av de internasjonale studentene er fornøyd eller svært fornøyd med sitt utvekslingsopphold ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hele 98,2 prosent vil anbefale medstudenter i hjemlandet å utveksle til USN.


Skrevet av: Ingebjørg S. T. Halvorsen

Årets internasjonale spørreundersøkelse, utført av Seksjon for internasjonalisering, ble besvart av 114 internasjonale studenter. Det er stor bredde i gruppen, ettersom 25 forskjellige nasjoner er representert. USN får skryt for mange av sine tiltak for internasjonale studenter, men best tilbakemelding får forelesere og fagansatte ved USN.

Studieprogrammet:

Det finnes i dag 43 tilrettelagte utvekslingsprogrammer ved USN. Dette er studiepakker på engelsk på min. 30 til 60 studiepoeng. Alle campus har sine utvekslingsprogrammer og her gjør involverte faglærere seg bemerket:

88,6 % sier at deres forventninger til undervisningen har blitt innfridd. Det blir poengtert at læringsutbyttet har vært bra.

94,6% føler at klasseatmosfæren åpner for dialog og diskusjoner.

98,2 % vil anbefale studenter fra sitt hjemmeuniversitet å studere ved USN i fremtiden.

I tillegg mener studentene at foreleserne ved USN er betraktelig bedre enn forelesere ved sin hjemmeinstitusjon.

- Inspirerende

Heidi Tovsrud Knutsen, leder for internasjonal seksjon, gleder seg over tallene.

- Disse gode tilbakemeldingene gjør det selvfølgelig inspirerende å støtte fakultetene i deres arbeid med internasjonalisering, sier hun. 

- Internasjonalt arbeid er noe som må implementeres i hele organisasjonen. Vi er en sterk utdanningsinstitusjon med mange dyktige medarbeidere. Denne gangen vil jeg særlig applaudere engasjerte faglærere for en fantastisk innsats.

Hovedpunkter videre i undersøkelsen

Studentservice får mye skryt: 

55,8% er veldig tilfreds og 38,1% er tilfreds. Ingen er utilfreds.

Det er tydelig at de som har benyttet seg av servicetorget er fornøyde. Dog kommer det frem av undersøkelsen at ikke alle vet om tjenesten og har aldri benyttet seg av den. Her kan informasjonen i forkant bli bedre og dette er noe Seksjon for internasjonalisering tar med oss inn i mottakelsen av årets nye studenter. 

52,2% av de internasjonale studentene deltok på fadderuken.

Her er den en overvekt av fornøyde studenter. Likevel er det mange studenter som ankommer vårsemesteret, og i januar er det svært begrenset opplegg for studentene, slik ordningen er i dag. Integrering av internasjonale studenter er viktig. Dette er muligheten vi har til å overføre kulturkompetanse til norske studenter som velger å ta hele graden hjemme i Norge. Undersøkelsen viser seg at det er lettere å integrere seg i det norske samfunnet enn med lokalstudentene. Dog sier hele 83,2 % at de har fått en norsk venn/bekjent. 

98,2 % av de internasjonale studentene var fornøyd med søknadsprosessen.

Der de fant «Student A-Z» spesielt nyttig. Det kom frem at infomøter ved oppstart kan forbedres. Da særlig for vårsemesteret. Seksjon for internasjonalisering håper årets løsning med felles mottagelse og infomøte blir en suksess. 

Studentboliger får OK score der over 60 % av studentene er fornøyd eller fornøyd veldig.

Studentene reagerer på dyre boliger, at åpningstidene er ikke tilfredsstillende og de internasjonale studentene ønsker å dele bolig med norske studenter. 

Service fra internasjonal seksjon og studieadministrasjon får gode tilbakemeldinger der 77 % er fornøyd eller veldig fornøyd. 

Hele søknaden finnes på fellesmappa: V:\USN-AlleAnsatte\Internasjonalisering.