Ja-svar til nær 4400, 6800 på venteliste

Studenter

Nær 4400 av de søkerne til høyere utdanning som hadde Høgskolen i Sørøst-Norge helt på topp på sin prioriteringsliste, har nå fått tilbud om studieplass. 6804 søkere står på venteliste.


Tekst: Per Magnus Holtung

Det er resultatet etter at det nasjonale Samordna opptak (SO) har gjennomført hovedopptaket til studieåret 2016/2017 for landets høgskoler og universiteter.

Søkerne som nå har fått tilbud om studieplass, må innen tirsdag 26. juli si ja eller nei til tilbudet.

Opptaket gjennom SO gjelder grunnstudier, det vil i hovedsak si de studiene som kan søkes direkte fra videregående skole.

For Høgskolen i Sørøst-Norge gjelder dette hele 128 studietilbud.  

Pluss åtte prosent

Inkludert alle prioriteringsalternativ ble det i fjor via hovedopptaket gitt 6579 tilbud om studieplass til de to høgskolene som i dag utgjør Høgskolen i Sørøst-Norge.

Nå er det totalt gitt tilbud til 7108 søkere. Det utgjør en økning på åtte prosent, vesentlig over landsgjennomsnittet.

Samordna opptak har i alt sendt ut 91 173 tilbud om studieplass ved landets universiteter og høgskoler. Det er 2 789 flere tilbud i år enn i fjor, det vil si en økning på 3,1 prosent. 

Flest innen økonomi- og administrasjonsstudier

Studiene ved Høgskolen i Sørøst-Norge fordeler seg på åtte studiesteder: Bø, Hønefoss, Drammen,  Kongsberg, Notodden, Porsgrunn,  Rauland og Vestfold (Bakkenteigen).

Av de enkelte studieområdene ved HSN troner økonomi og administrasjon øverst.  Der har hele 654 av søkerne med HSN øverst på sin prioriteringsliste fått tilbud om studieplass.

6804 på venteliste

Av de 6804 som fortsatt venter på tilbud om studieplass ved HSN er listene særlig lange ved helse-og sosialfagstudiene, trass i at det der er gitt studietilbud til 609 søkere. 

HSN har sykepleierutdanning både i Porsgrunn, Bakkenteigen og Drammen. I Drammen er det hele 1384 søkere på venteliste, mens Porsgrunn har 1090 og Bakkenteigen 683.

Vernepleierutdanning og barnevernpedagogstudiet i Porsgrunn har henholdsvis 406 og 367 på venteliste, radiografi (Drammen) 336 og juss-studiet (Hønefoss) 324.

Ventelistene omfatter også søkere som har HSN-studier lengre ned på sin prioriteringsliste.

Ledige studieplasser

For de som ikke fikk førstevalget sitt nå ved hovedopptaket, er det nye sjanser blant de studiene der det fortsatt er ledige plasser.

Denne lista - "Ledige studieplasser" - ble lagt ut på SOs nettsider tirsdag 19. juli, og kan søkes fra onsdag 20. juli. Basert på ja- og nei-svarene etter hovedopptaket gjennomfører SO et suppleringsopptak fredag 29. juli.

Også ved HSN vil en rekke av de 128 enkeltstudiene ha ledige studieplasser. Etter erfaringene fra de to tidligere høgskolene vil også mange av de ledige HSN-studieplassene bli fylt opp gjennom "Ledige studieplasser".

Poenggrenser

Ved mange av studiene ved HSN har alle kvalifiserte søkere fått tilbud om studieplass. Men ved noen studier er nåløyet trangt.

For bachelorstudiet i juss (Hønefoss) kreves det nå i første opptaksomgang 53 konkurransepoeng for å få tilbud om studieplass. Førstegangssøkere under 21 år slipper likevel litt lettere med 45,3 poeng.