Jusstudentene starter forening

Jusstudentene starter forening. Foto.
Sammen om ny forening for jusstudentene på HSN. F.v: Mette Karoline Hagen, 3. klasse jus (stifter), Sondre Strømsheim, 3. klasse jus (stifter), Catharina Adele Nordli, 1. klasse jus (leder), Kristina Madsbu, 3. klasse jus ((stifter), Vilde Rokstad, 2. klasse jus (arrangementansvarlig), Mathilde Kongstein Jacobsen, 1. klasse jus og ledelse (sekretær), Ida Østbye, 3. klasse jus (Stifter), Ida Mathiesen Hatleberg (høgskolelektor), Anne Bang Lyngdal (instituttleder). Ikke tilstede: Håkon Leth, 3. klasse jus (stifter), Elise Dokken, 1. klasse jus (nestleder), Pernille Unhjem, 2. klasse jus (fagansvarlig), Silje-Marie Granli, 2. klasse jus (markedsføringsansvarlig).

Jusstudentene på HSN har startet sin egen forening. - Vi er stolte av studiet vårt og vil bygge et fellesskap av nåværende og tidligere studenter, sier stifterne.


Tekst og foto: Jan-Henrik Kulberg

Advocatus Diaboli hadde åpningsfest 19. februar, men allerede er de i gang med konkurranser og arrangementer. 

11. mars skal jusstudenter fra første til tredje klasse konkurrere i Ringerike tingrett i Hønefoss. 12 lag er allerede i gang med å skrive stevninger og tilsvar, og snart skal faglærerne vurdere hvem som får konkurrere i finalen i tingretten, der en av rettens egne dommere stiller som dommer. 

Samarbeid med lokale advokater

- Konkurransen holdes i samarbeid med advokater lokalisert i Hønefoss. Nylig ble det holdt kurs i samarbeid med advokatfirmaene  Veiby-Bentzen AS og Buttingsrud DA for de påmeldte, forteller den entusiastiske gjengen vi møtte på campus Ringerike.  Høyskolen har et samarbeid med begge disse firmaene.

Tredjeårs-studentene Kristina Madsbu og Sondre Strømsheim stiftet foreningen: 

- Vi har sett liknende foreninger på andre høyskoler og universiteter, og har egentlig savnet et bindeledd mellom jusstudentene på de forskjellige trinnene.  Det gikk nok opp for oss nå når vi nærmer oss slutten.  Vi ville ikke bare sitte igjen med vennegjengene våre, men også bli kjent med studenter på tvers av trinnene.  Så denne foreningen kan bli verdifull også som et alumni-tilbud til dem som har studert jus på HSN, sier de to. 

Felles for alle jusstudentene rundt bordet er en stolthet over studiet og høyskolen. 

- Ja, vi er veldig stolte, ikke minst av foreleserne våre, som gir veldig god veiledning.  Vi opplever av og til at folk på universitetene ser litt ned på oss som jusstudenter på en høyskole.  Det har de ingen grunn til.  Undervisningen holder faglig høy kvalitet, og det er i tillegg et utrolig bra miljø her. 

Studentene forteller om stort oppmøte på åpningsfesten, og mange positive tilbakemeldinger fra medstudentene.   

- Planen er ikke bare å arrangere sosiale arrangementer, men også faglige. Vi har tenkt å avholde en fagdag hvert semester, med spennende gjesteforelesere.  Vi prøver å få til den første ganske snart, forteller de engasjerte jusstudentene på campus Ringerike. Og 11. mars inntar de altså Ringerike tingrett.

Viktig for høyskolen

Den nye linjeforeningen for jus blir en viktig samarbeidspartner for oss i den faglige staben, sier studieleder for jus-studiene Anne Bang Lyngdal.  Det skjer mye i jus-miljøet om dagen, blant annet signering av flere spennende nye samarbeidsavtaler. (vi kommer tilbake til dette senere på usn.no)    Bang Lyngdal sier linjeforeningen kommer til å spille en viktig rolle.

- Vi jobber med prosjekter som vil gi jusstudentene verdifull erfaring fra arbeid i lokalsamfunnet, og her kommer vi til å koble på den nye linjeforeningen, avslutter Anne Bang Lyngdal.

 

Studere jus på HSN?

Ved HSN kan du velge mellom flere jusstudier - alle sammen ved campus Ringerike. 

Linjeforeningen for jusstudenter

Advocatus Diaboli - en felles forening for alle jusstudenter ved campus Ringerike.

11 jusstudenter sitter i styret.

Samarbeider med lokalt næringsliv i Hønefoss, og blant annet flere advokatfirmaer.

Ønsker å samle nåværende og tidligere jusstudenter i et faglig og sosialt fellesskap.

Ønsker i tillegg å profilere jusstudiene og camps Ringerike.

Det langsiktige målet er at HSN og campus Ringerike skal bli anerkjent
nasjonalt, som et av de fremste studiestedene hvor man kan studere jus.