• Aktuelt»
  • Nyhetsarkiv»
  • Karbonfangstanlegg på Norcem: – Dette er et resultat av langsiktig forskning

Karbonfangstanlegg på Norcem: – Dette er et resultat av langsiktig forskning

 Det vakte stor entusiasme i regionen og på USN da det ble klart at det skal bygges et karbonanlegg bare noen få kilometer fra USNs campus i Porsgrunn. F.v: F.v. Masterstudent Emmy Kristine Rustad, dekan Morten Christian Melaaen, instituttleder og professor Lars Erik Øi og Lars-André Tokheim, professor i prosessteknologi.
Det vakte stor entusiasme i regionen - og på USN- da det ble klart at det skal bygges et karbonanlegg bare noen få kilometer fra USNs campus i Porsgrunn. F.v: F.v. Masterstudent Emmy Kristine Rustad, dekan Morten Christian Melaaen, instituttleder og professor Lars Erik Øi og Lars-André Tokheim, professor i prosessteknologi.

21. september ble det kjent at regjeringen vil prioritere et karbonfangstanlegg på Norcem i Brevik. – Dette er resultat av et langsiktig forskningsarbeid og er et klimatiltak som virkelig vil monne, sier USN-dekan Morten Christian Melaaen.


Olje- og energiminister Tina Bru uttalte at karbonfangstanlegget som planlegges i Telemark kan bli det største klimaprosjektet i norsk industri noensinne. Karbonfangst- og lagring skal bli en stor del av den norske klimaløsningen.

I nærmere 20 år har forskere ved USNs institutt for prosess- energi og miljøteknologi (PEM) og institutt for elektro, IT og kybernetikk (EIK) forsket på karbonfangst, med fokus på ulike industriprosesser, deriblant sementproduksjon.

 Vi er mange som har forsket lenge på fangst av CO2-utslipp, men når man nå har gitt klarsignal for bygging, er vi over i en ny fase. Og det at Norcem i Brevik skal realisere dette, kan bety at CO2-fangst rulles ut globalt. Nå kommer verden til å se til Brevik. Dette har helt klart en svært positiv miljøside, men i tillegg innebærer det forretningsmuligheter for norsk industri, sier dekan Morten Christian Melaaen ved USN fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag (TNM).

LES OGSÅ: Næringsnyttige doktorgrader i 25 år 

Potensialet for CO2-fangst er stort

Sement er et veldig viktig bygningsmateriale, men har også betydelige CO₂-utslipp. 

 – Dette skyldes for en stor del utslippene fra kalksteinen som benyttes som råmateriale i prosessen. Sementindustrien har ikke noe valg, den må faktisk slippe ut CO₂. Derfor er det så viktig at man nå har kommet opp med en verdikjede for fangst, transport og lagring, sier PEM-instituttleder og professor Lars Erik Øi.

Lars-André Tokheim, professor i prosessteknologi og tidligere prosess- og miljøsjef ved Norcem i Brevik, har samarbeidet tett med Norcem om CO2-fangst siden han begynte ved USN i 2006.

I Norge står sementindustrien for om lag 3 % av CO2-utslippene, men globalt er utslippene langt høyere, de står for om lag 7-8 % pga. den store byggevirksomheten i blant annet Asia. I Norge er det kun to sementfabrikker, men i verden fins det 2900 av dem. Dette sier noe om potensialet for CO2-fangst i denne bransjen, sier Tokheim.

 

Lars Erik Øi forklarer hvordan vi fanger CO2 på "mini-karbonfangst-anlegget" på USN.

USN-studentene har vært med på reisen

Studentene på både bachelor-, master- og doktorgradsnivå deltar aktivt i forskningen på CO2.

– Studenter har gjort beregninger og simuleringer, og de har vært med på å bygge opp testrigger og eksperimentelle fasiliteter som er støttet av næringslivet, forteller dekanen. - Dette er langsiktig arbeid, og vi er nå i gang med forskning på prosesser som kanskje ligger 15-20 år frem i tid.

Masterstudent Emmy Kristine Rustad har nok truffet med samfunnsrelevans på masteren hun nå tar i prosessteknologi ved USN.

– Den masteren jeg tar, er nok veldig forberedende til den industrien som nå bygges opp på Norcem. Dette kan være starten på en ny måte å ha prosessindustri i Norge. 

LES OGSÅ: Forbereder grønn sementproduksjon