Karoline Lie er ny leder for USN-studentene

Karoline Lie (23) er opprinnelig fra Revetal i Vestfold, men bor nå i Tønsberg. Hun blir øverste tillitsvalgt for over 18.000 studenter.
Karoline Lie (23) er opprinnelig fra Revetal i Vestfold, men bor nå i Tønsberg. Hun blir øverste tillitsvalgt for over 18.000 studenter.

Studentene ved Universitetet i Sørøst-Norge har valgt ny leder. Det blir Karoline Lie fra Tønsberg som skal lede studentene ved landets fjerde største universitet det neste året.


Lie er 23 år gammel og studerer sykepleie ved campus Vestfold i Horten. Det siste året har hun vært nestleder i samme organisasjon. Nå tar hun altså over ledervervet etter Kim Hellevammen, som nå skal gjøre ferdig ingeniørutdanningen sin ved campus Kongsberg.

Valgmøtet som vanligvis er en stor samling av alle USN sine campusstyrer, ble i stedet gjennomført digitalt og med elektronisk valg som følge av koronaviruset.
 
–  Det er flere områder og prosjekter som trenger fokus de neste årene, og som jeg ønsker å bidra til. Jeg mener at universitetet kan bli enda bedre på studentinvolvering, inkludering og faglige fellesskap. Etter flere fusjonsperioder i raskt tempo trenger vi nå å sette oss, og stake ut den veien vi vil gå i universitets- og høgskolesektoren.  En sterk studentstemme er sentralt i dette arbeidet, og jeg vil jobbe for at alle studenter blir hørt. Både ved å videreutvikle studentdemokratiet, studenttillitsvalgtrollen, studentstemmen i kvalitetssystemet og ved å være en tydelig stemme inn mot USN, studentsamskipnaden og andre sentrale aktører, sier Lie.
 
Hun har solid erfaring fra forskjellige deler av studentdemokratiet ved USN. Karoline Lie har sittet i det lokale studentrådet og campusstyret, i programutvalg, kvalitetsråd og som nå senest som nestleder.
 
– Jeg har bygget meg opp et stort kontaktnett, og har god innsikt og oversikt over sektoren og universitetet. Dette mener jeg er viktig for å kunne jobbe effektivt med studentpolitikk. Sektoren er i endring, og studentene må være tydelige på hva som skal prioriteres i tiden fremover. Her må blant annet studenters psykiske helse, ensomhet og inkludering på dagsordenen. Jeg ønsker også å jobbe videre med de prosjektene jeg har vært med å starte opp, som arbeid med inkludering, studiestart, linjeforeninger og studentmentorordning, sier Karoline Lie.
 
Hun får med seg Guri Rebecca Nilsen som ny nestleder, hun studerer sosiologi ved campus Vestfold. Studentene har tidligere valgt nye lokale medlemmer i studentdemokratiet på campusene, og til forskjellige råd og utvalg ved USN.  Det har vært mange kandidater å velge mellom, noe som tyder på et voksende engasjement blant USN-studentene.

 

Guri Nilsen etterfølger Lie som ny nestleder i Studentdemokratiet.
   

 

 

Kontakt

Karoline Lie, nyvalgt studentleder på USN
Mob: 980 23 257
Epost: nestleder@sdsn.no

Om SDSN

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge har som formål å ivareta studentenes interesser, og fremme USN-studentenes synspunkter overfor interne og eksterne parter.

www.SDSN.no

 

Det nye arbeidsutvalget trer inn i sine verv 1. juli 2020.