Klare for å møte fremtiden, med USN

Joar Løhre er daglig leder i ECIT Solutions AS på Hønefoss, og medlem av IT-forum Ringerike.Foto av ham med andre i bakgrunnen
MØTES FAST PÅ CAMPUS RINGERIKE: Joar Løhre er daglig leder i ECIT Solutions AS på Hønefoss, og medlem av IT-forum Ringerike. I bakgrunnen Knut Sælid, Kartverket (venstre) og Ole Wormdal, Tudu (høyre). (Foto: Solveig Stormo Johansen/USN)

IT-ledere på Ringerike ruster seg for fremtiden gjennom samarbeid med USNs forskere og studenter.


– Behovet for rekruttering vil være kontinuerlig, og det ideelle for meg er om de nye IT-ekspertene kommer fra campus Ringerike.

Joar Løhre er daglig leder i ECIT Solutions AS, et selskap med hovedkontor i Hønefoss, ca 85 ansatte, omsetning på ca 220 mil NOK og avdelingskontorer i Drammen, Tønsberg, Stavanger og Fornebu.

Løhre er et av medlemmene i IT-Forum Ringerike, som møtes jevnlig ved USNs lokale campus.

Stor verdi å være koblet mot USN

Denne første onsdagen i september er forsamlingen større enn vanlig. Førsteamanuensis Karen Stendal og førstelektor Steinar Aasnæss ønsker flere medlemmer inn i gruppen, og de har invitert noen av dem som har vært med fra starten til å fortelle om erfaringene sine.

Løhre i ECIT har allerede hatt flere studenter inne på bachelorprosjekter, og sier det har stor verdi å være så tett koblet mot USN. Ikke minst setter han pris på å kunne møte kollegaer, IT-studenter og forskere på USNs lokale campus:

– Vi har alle sammen masse erfaring som vi kan bruke, hvis vi hjelper hverandre og tør å stole på hverandre.

Ole Wormdal er et av de nye medlemmene og kommer fra bedriften Tudu, som ble startet i 2017. Han har allerede store forventninger til forumet:

– Jeg håper å kunne bruke forumet til å identifisere nye utfordringer for bedrifter. Utviklerne vi bruker er alle sammen utdannet her, og jeg håper vi kan lære mye i dette forumet.

Mange studenter som kan bidra

Førsteamanuensis Karen Stendal kom til campus Ringerike for sju år siden, og ville bli kjent med det nye hjemstedet sitt. Da hun møtte folk i Hønefoss, fortalte hun at hun var programkoordinator for USNs bachelor i IT og informasjonssystemer.

– De visste ikke at vi hadde IT-studier her. Det syntes jeg var litt trist. Derfor har det vært viktig for meg å vise at vi har mange studenter som driver med dette, sier Stendal. Hun er initiativtaker til forumet.

Førsteamanuensis Karen Stendal og førstelektor Steinar Aasnæss ønsker flere medlemmer inn i IT-forum Ringerike. Foto av dem utenfor campus.

Stendal forteller IT-lederne om alle mulighetene som finnes på campus, gjennom linjeforeningen Debug og bachelor og masterstudenter som gjerne gjør prosjekter for lokale oppdragsgivere.

– Vet dere at bare her på campus har vi ti forskere som driver med IT og informasjonssystemer? Vi har nettopp ansatt en professor som forsker på digital tvilling, og selv er jeg med i en forskergruppe som jobber med extended reality. Vi kjenner også forskere på de andre campusene. Her finnes mange muligheter for felles forskningsprosjekter både for Forskningsrådet og EU.

Vil gjøre Ringerike til et enda bedre sted å bo

Førstelektor Steinar Aasnæss er kjent for mange på Ringerike, gjennom det årlige Vekstbarometeret som tar temperaturen på det lokale næringslivet. Barometeret er i sin helhet utviklet og driftet av egne IT-studenter, forteller Aasnæss entusiastisk.

– Vi sitter sammen nede på Luna, Arena for næringsutvikling og vekst. Her har vi et arbeidsfellesskap på campus der sentrale utviklingsaktører, USN-ansatte, studenter og lokalt arbeidsliv samarbeider om nye prosjekter.

Han forteller om sin store drøm:

– Om fem seks år har vi fått til innovasjon, nyskaping og verdiskaping som gjør at Ringerike er et enda bedre sted å bo og drive næringsvirksomhet. Og det skal vi få til gjennom samarbeidet mellom USN og det lokale arbeidslivet.  

Her skriver vi med vilje "arbeidslivet" og ikke "næringslivet", fordi dette samarbeidet - i likhet med mye annet liknende på USN - også involverer statlige etater og lokale kommuner.

Samarbeide om leveranser

Knut Sælid leder arbeidet med arkitektur og sikkerhet i Statens Kartverk, og har vært med i forumet siden starten. Han tror det blir viktig å identifisere hvilke store nasjonale verdikjeder som nå begynner å røre på seg, som for eksempel satsingen på smarte byer «smart cities». Der vil det nemlig følge med både penger og prosjekter.

– De faste overføringene til statlige etater blir stadig mindre, mens det ligger store muligheter for oss gjennom nasjonale satsingsområder (verdikjeder). Jeg tror kompetansen kommer til å følge verdikjedene. Kanskje dette forumet bør se på om vi kan levere data inn i slike verdikjeder sammen?

Lokale IT-ledere møtes på campus Ringerike.F.v: Joar Løhre (ECIT Solutions AS), Knut Sælid  (Kartverket), Ole Wormdal (Tudu), Torkjell Dahl (Ringerike kommune).

Torkjell Dahl, IT-sjef i Ringerike kommune har også vært med siden starten. Kommunen har nettopp lyst ut fem IT-stillinger.

– Så det er et stort behov, og det er flott at det utdannes IT-eksperter her på Hønefoss. Jeg har jobbet i kommunen i 25 år, og i 20 av dem har jeg hatt behov for å møte likesinnede i et sånt forum. Nå har vi også muligheten til å møte studenter med en kompetanse som vi trenger. Det er også veldig gøy å få med nye firmaer. Jeg er nysgjerrig på hva dere driver med. Jeg vil berømme USN for å ha lagt til rette for dette, sier Dahl.

– Dette er et gjensidig samarbeid, hvor vi finner ut hva vi kan gjøre sammen. Det kommer folk fra hele landet til Hønefoss for å studere. Mange av dem vil gjerne gå inn i arbeidslivet her og bli en ressurs. De må vi ta vare på og gi en mulighet, sier førstelektor Steinar Aasnæss.

Inviteres inn som gjesteforelesere

Karen Stendal forteller om lange ventelister til IT-studiene og om studenter som kommer ut med verdifull kunnskap.

– Når de kommer ut fra oss, har de vært innom veldig mye av det som er viktig å kunne. Vi håper dere vil gjøre gjesteforelesninger i alle emner, slik at undervisningen blir mest mulig relevant. Aller størst sjanse for samarbeid er det gjennom bacheloroppgaven, en systemutvikler-oppgave for ekstern oppdragsgiver. Vi har god erfaring med dette, men det krever at dere støtter opp under dem. Her får dere muligheten til å bli kjent med IT-studenter som kanskje kan ha nye og spennende ideer som dere ikke har tenkt på selv, sier Stendal.

Nå fortsetter IT-forum Ringerike med faste samlinger, og det er lagt inn bli-kjent-møter med IT-studenter på campus Ringerike denne høsten.

PS: På samlingen kom også en av USNs lokale forskere innom med en konkret invitasjon til å bli med på et nytt prosjekt som det søkes støtte til fra Diku. Målet med prosjektet er å øke studentenes kompetanse innen cyber-sikkerhet, tilpasset behovet i arbeidslivet.