Klart for kunnskapsfestival

illustrasjon Forskningsdagene 2018

Under Forskningsdagene 2018 byr vi på Forskningskafé, «Tidens mysterium», Energisti, doktorgradsstudenter med formidlingstrang, en glemt «kjempe», fagseminar, foredrag, utforskning, oppdagelser og mye mer.


Den nasjonale kunnskapsfestivalen Forskningsdagene 2018 avvikles i perioden 19.-30. september.

Program

Forskningsdagene 2018 ved USN markeres i alle våre tre fylker med en rekke kostnadsfrie arrangementer der våre forskere møter publikum på nye arenaer og i spennende rammeverk.

Ut av glemselen

Det mest omfattende arrangementet under Forskningsdagene 2018 ved USN er et todagers dypdykk om Gunnar Knudsen, også kalt grunnleggeren av det moderne Norge.

Han var en pionér av en politiker, gründer, skipsreder, ingeniør og industribygger. At en mann kan oppnå så mye som tidligere statsminister Gunnar Knudsen gjorde, er vanskelig å forstå.

Tema: «Oppvekst»

Tema for årets Forskningsdagene er «Oppvekst». Vår forskergruppe Oppvekst og utdanning har satt sammen et rikt seminar som holdes både i Drammen og i Skien.

Her strekker forskerne seg for å gi publikum en bredere forståelse av om utfordringer og muligheter dagens barn og unge står overfor.

– Så, hvordan er det egentlig å vokse opp i dag?

– For å svare på det er man helt avhengig av å få de det faktisk gjelder på banen. Alle som jobber med ungdom søker etter muligheter til å i større grad få ungdommene i tale. Mange erfarer at avstanden i form av alder, utdanning eller erfaring ofte hindrer ungdommene i å komme til orde eller ta ordet, forteller Mette Bunting, leder av forskerguppen Oppvekst og utdanning.

I hennes foredrag får vi blant annet høre om tilnærmingen hun og hennes medforskere bruker for å få ungdom i tale.

Publikum får også høre om den viktige relasjonen mellom lærer og elev, om ungdommers digitale fortellinger, om «stedløs» ungdom og om lærere som mobber. Det blir også tid til eksempler på gode oppveksthistorier fra lærere i praksisfeltet.

Nettbrett og naturstri

Dagens barn og unge har avansert teknologi til sin disposisjon fra før de kan gå. De vokser opp med muligheter som ikke var tilgjengelig for få år siden.

I et eget «lønsjforedrag» på Ringerike bibliotek skal førsteamanuensis Karen Stendal, som leder forskergruppen Management Information Systems, ta for seg «Digital oppvekst».

I kontrast til dette har vi, tradisjonen tro, gleden av å invitere alle 7.-klassinger i Midt-Telemark til Energisti på campus Bø.

Vårt mål med denne dagen er å gi kunnskap og skape interesse for energi, bærekraft og miljøvern. Årets Energisti blir den 11. i rekken.