Kokkekurs på Campus Vestfold

 Pia Harritz Torchio, Karen Lassen og Marit Lundstad. Foto
Fra venstre: ernæringsfysiolog i Horten kommune, Pia Harritz Torchio, rektor for Kulturskolen i Horten, Marit Lundstad, og høgskolelektor Karen Lassen.

Høyskolen samarbeider med Kulturskolen i Horten om å tilby KulMat – et spennende kurs for matinteressert ungdom.


Våren 2016 åpner høyskolen sine dører for elever ved Kulturskolen i Horten. Over sju kurskvelder får ungdom fra 7. til 10. klasse boltre seg i vårt velutstyrte kjøkken, som ordinært brukes til undervisning i tilknytning til skolefaget Mat og helse for våre lærerstudenter.

Kurset kalles KulMat og har blant annet som formål å inspirere ungdom til å lage kreativ mat med gode og sunne råvarer.

– Horten kommune har et sterkt fokus på mat og unge. Gjennom dette kurset håper vi å fremme matglede og -kultur i tillegg til å styrke deltakernes kompetanse om matlaging og råvarer, sier rektor ved Kulturskolen i Horten, Marit Lundstad.

Søknadsfrist 15. januar

Framhever matkultur

Høyskolen har bidratt til å utvikle læreplanen for KulMat og således preget den med didaktiske og pedagogiske erfaringer.

Høgskolelektor Karen Lassen framhever særlig forståelsen av matkulturbegrepet som viktig:

– Matkultur er i en spesielt truet situasjon siden ingen offentlig institusjon, ut over det lille skolefaget Mat og helse, har et program for å styrke denne praktiske kulturen. Samtidig blir skolen stadig mer teoretisk, slik at vi er glade for muligheten dette kurset gir for å lære unge om tradisjonene og det håndverket som ligger til grunn for maten vår, sier Lassen, som også skal bidra som én av flere kursholdere.

– Sunn mat er smart mat

Helsefremmende oppvekst i Horten kommune (HOPP) støtter KulMat og bidrar med spisskompetanse på ernæring.

– Mange unge er opptatt av mat, og vi ønsker ved hjelp av dette samarbeidet at unge får en praktisk forståelse for at sunn mat også er smart mat både når det gjelder tilbereding og inntak. Kurset skal gi grunnlag for at unge skal kunne forta egne gode helsesmessige valg, for eksempel ved å velge gode råvarer og sette sammen næringsrike måltider, sier ernæringsfysiolog Pia Harritz Torchio i HOPP.

Hun understreker at kurset er tilgjengelig for alle som er motivert til å delta, og at ingen skal hindres ut fra praktiske eller økonomiske grunner.