Komitebesøk i august

Portrett av rektor i interiøret på høgskolen. FOTO
Rektor Petter Aasen ser fram til å få besøk av fagkyndig komite i august i forbindelse med universitetssøknaden.

Høgskolen i Sørøst-Norge sendte inn søknad om å bli universitet 2. mars. Nå er det klart at HSN får institusjonsbesøk av NOKUT 24. og 25. august.


Tekst: Ragne B. Hvidsten

- Vi ser fram til besøk fra sakkyndig komite i august, sier rektor Petter Aasen. Vi avventer nå nærmere program for besøket og oversikt over hvem som skal intervjues, og forventer en konstruktiv dialog med NOKUT om prosessen.

NOKUT har utnevnt en sakkyndig komite og fire faggrupper som skal vurdere om HSN innfrir kravene til akkreditering som universitet. Den faglige bedømmelsen blir blant annet gjort på grunnlag av dokumentasjon, institusjonsbesøk og råd fra faggruppene.

Komiteen skal ledes av Jens Oddershede, professor emeritus i kvantefysikk og tidligere rektor og dekan ved Syddansk Universitet.

Sakkyndig komite består i tillegg av disse medlemmene:

  • Professor Ingrid Pramling Samuelsson, Gøteborgs universitet
  • Professor Aud Obstfelder, NTNU
  • Anne Cathrine Berger, samfunnspolitisk direktør i NITO (Norges ingeniør- og teknologorganisasjon)
  • Masterstudent Madeleine Sjøbrend, NMBU

I tillegg er fire faggrupper utnevnt for å vurdere hvert sitt doktorgradsområde ved HSN. Faggruppenes uttalelser vil inngå i vurderingsgrunnlaget til sakkyndig komite. Følgende personer skal vurdere kvaliteteten innenfor de fire fagområdene:

  • Prosess, energi og automatiseringsteknikk - professor Gustaf Olsson ved Lunds Universitet og professor Alex C. Hoffmann ved Universitetet i Bergen.
  • Anvendte mikro- og nanosystemer - professor Bodil Holst ved Universitetet i Bergen og professor Olav Solgaard ved Stanford University.

  • Pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole - professor Peder Haug ved Høgskulen i Volda og forhenværende direktør Jørgen Thorslund ved University College Lillebælt.

  • Personorientert helsearbeid - professor Nina Emaus ved UiT Norges arktiske universitet og professor Per-Olof Sandman ved Universitetet i Umeå og Karolinska institutet.