Koronatilpasning på USN

Campus Kongsberg- foto
Campus Kongsberg - Krona (arkivfoto)

Undervisningen på campus Drammen og campus Kongsberg er nå i hovedsak digital, etter lokale smitteutbrudd. På de øvrige campusene fortsetter en kombinasjon av digital undervisning og aktiviteter på campus.


Etter at det har kommet nye nasjonale og lokale smitteråd de siste ukene, har USN gjort tilpasninger i driften.

Kunnskapsdepartementet bestemte at universiteter og høyskoler fortsatt skal være åpne. Hensynet til studentenes læringsmiljø, studieprogresjon og livssituasjon er tungtveiende grunner for denne beslutningen.

— Vi får signaler om at flere studenter strever med å opprettholde motivasjon og studieprogresjon, og at noen mistrives i studiesituasjonen nå. Det bekymrer oss. Vi mener at det er viktig for studentene å komme til campus og møte forelesere og hverandre for å arbeide med studiene sammen, og at det lar seg gjøre på en måte på en måte som er forsvarlig med tanke på smittevern, sier rektor Petter Aasen.

Tilpasninger

Aktiviteten på campus er tilpasset smittevernreglene. Blant annet brukes bare halvparten av kapasiteten i klasserom og auditorier, for at det skal være mulig å holde avstand. Også på serveringssteder og andre fellesområder er det gjort tilpasninger.

— Så langt vi kjenner til, er det ingen som har blitt smittet mens de har opphold seg på campus, forteller Petter Aasen.Rektor Petter Aasen

USN har god kontakt med helsemyndighetene i vertskommunene, og bistår med smittesporing.

— Situasjonen er ulik i de lokalmiljøene der vi har våre åtte campuser, og vi gjør tilpasninger i samarbeid med kommunene, understreker Aasen.

Hele høstsemesteret har USN hatt omtrent halvparten av undervisningen digitalt og halvparten på campus, med tilpasninger for de ulike studieprogrammene. Mange eksamener har vært planlagt som digitale eksamener. Etter de siste ukenes utvikling har universitetet gjort ytterligere endringer.

Endringer for USN

For hele USN er det gjort følgende endringer:

  • Undervisning og veiledning på alle samlingsbaserte studier blir digital ut året. Dette blir gjort for å begrense studentenes behov for å reise.
     
  • Så godt som alle eksamener denne høsten blir digitale hjemmeeksamener. Noen få eksamener som ikke kan utføres hjemmefra, blir gjennomført på campus. Det blir lagt til rette for godt smittevern.
     
  • Alle campusene er åpne for studenter og ansatte, for eksempel for arbeid i verksteder og laboratorier. En del ansatte arbeider hjemmefra, men tjenester på campus er åpne og tilgjengelige.

Campus Kongsberg

Den siste uka har det vært flere smittetilfeller blant studenter på campus Kongsberg. USN samarbeider tett med kommunehelsetjenesten om å spore og stoppe smitten, men utbruddet er ikke under kontroll. Studenter på flere studieprogram og årstrinn er smittet. Undervisning og veiledning er digital, så langt det er mulig, ut høstsemesteret.

Campus Drammen

I Drammen kommune har det vært en økning i smittetilfeller de siste ukene. Dette er et smitteutbrudd som ikke har tilknytning til studentmiljøene. I samsvar med en kommunal forskrift har USN lagt om til digital undervisning i så stor grad som mulig. Ansatte på campus Drammen arbeider på hjemmekontor såfremt oppgavene kan utføres hjemmefra. Campus er fortsatt åpen. Det blir digital undervisning ut høstsemesteret.