Koronatilpasning: Slik er januar på USN

Student som jobber på campus.

USNs campuser er åpne for ansatte og studenter, men i tråd med nasjonale smittevernregler er det aller meste av undervisningen digital fram til 18. januar. Noen aktiviteter som er avgjørende for studentenes progresjon vil foregå på campus.


– Vi ønsker studenter og ansatte velkommen tilbake til et nytt semester. Regjeringen og Kunnskapsdepartementet har gitt noen anbefalinger for hvordan vi skal unngå smittespredning de neste ukene, men myndighetene understreker også at vi skal ivareta studentenes læringsmiljø og studieprogresjon på best mulig måte. Vi må forsøke å oppfylle begge disse hensynene, sier rektor Petter Aasen.

USN har campuser i åtte kommuner. Variasjoner i lokale råd og forskrifter gjør at det kan være litt ulike regler på campusene. Alle som oppholder seg på campusene, bør gjøre seg kjent med USNs rutiner. Rutinene skal sikre at smittespredningen stoppes i størst mulig grad.

Digital undervisning, praksis som planlagt

Undervisningen blir i hovedsak digital på alle campuser fram til 18. januar. Studentene vil få informasjon om sine forelesninger i Canvas.

Det er noen unntak:

  • Arbeid og øving i laboratorier, på verksteder og på SIM-senter som er nødvendig for å opprettholde studieprogresjon, kan gjennomføres som planlagt, forutsatt at smittevernreglene overholdes. USN har utarbeidet en rutine for arbeid i laboratorier og verksteder.
  • Noen eksamener vil bli gjennomført på campus i perioden fram til 18. januar. Dette vurderes også som nødvendig av hensyn til studieprogresjonen. Smittevernreglene vil bli fulgt.
  • Noen USN-studenter har planlagt praksis i den aktuelle perioden. På noen studier er det ikke mulig å utsette praksis eller erstatte den med andre aktiviteter. USN vil vurdere hvert enkelt tilfelle i samsvar med de råd som er gitt fra Kunnskapsdepartementet.
  • Det blir gjennomført et møte for innreisende internasjonale studenter på campus fredag 15. januar.
  • Enkelte semesterplanlagte utendørsaktiviteter vil bli gjennomført. 

Internasjonale studenter

Internasjonale studenter må følge regelverket ved innreise til Norge, som innebærer opphold på karantenehotell. Studieveiledere og medarbeidere i Internasjonal seksjon holder kontakt med studenter som er på vei inn i landet, og gir god informasjon om hvilke regler som gjelder.

Internasjonale studenter som har vært på juleferie i sine hjemland, må også følge regelverket ved innreise. Alle som reiser inn i Norge, skal registrere seg i det digitale innreiseregisteret:

Åpne campuser

USNs campuser er åpne. Studenter og ansatte er velkommen til å bruke lokalene, forutsatt at smittevernreglene overholdes. Servicetilbud som bibliotek, bokhandler og studentenes helsetjenester er åpne. Noen tilbud har begrenset åpningstid.

Treningstilbudet følger lokale retningslinjer, og holder nå åpent for individuell trening på alle campuser unntatt Drammen.

Hjemmekontor

USNs ansatte benytter hjemmekontor når de har mulighet til dette. Dette gjelder fram til 18. januar. Ansatte på campus Drammen skal arbeide hjemmefra så lenge den kommunale forskriften gjelder. Hvis nasjonale råd eller lokale råd og/eller forskrifter blir endret, vil USNs anbefalinger bli tilpasset til dette. 

Sosial kontakt skal minimeres

Regjeringen oppfordrer alle til å ha minst mulig sosial kontakt de kommende to ukene. Dette gjelder også for studenter. Formålet med reglene er å bryte en mulig ny smittebølge.

– Dette er ikke den starten på semesteret som vi hadde ønsket oss. Vi er bekymret for studentene våre, og har stor forståelse for at de synes at det er vanskelig. Men vi må komme oss gjennom dette sammen, sier rektor Petter Aasen.

Han ber både ansatte og studenter om å følge nasjonale og lokale råd og forskrifter. Han minner også om at FHI ber oss om å laste ned den nye smittesporingsappen Smittestopp - helsenorge.no