Krisekommunikasjon på dagsorden

Portrett av prosjektleder Frank Sivertsen i NRK Supernytt
Vi skal gi kunnskap om det som skjer i Norge og verden, forklare det som skjer slik at barn forstår og sette ting i en sammenheng, sier prosjektleder Frank Sivertsen i NRK Supernytt.

– Vi skal gi kunnskap om det som skjer i Norge og verden. Vi skal dempe frykt ved å snakke om de vanskelige sakene og gi barn en stemme.


Det sier prosjektleder Frank Sivertsen i NRK Supernytt under Beredskapsdagen 2018 ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN).

Over tre hundre deltakere fra offentlig sektor, næringsliv, frivillige organisasjoner, utdanning og forskning var samlet for å lære mer om god og effektiv kommunikasjon, som var årets tema for konferansen.   

NRK Supernytt, som er et nyhetsprogram laget for 8- til 12-åringen, var invitert for å snakke om hvordan kommunisere vanskelige tema på en forståelig måte til barn og unge.

– Programlederne er identiteten til Supernytt. De skal være en trygg og kul storebror eller storesøster som barna vil fortelle alt til. Vi må bruke ord som barn forstår. Det burde gjelde for all kommunikasjon Vi skal gi kunnskap om det som skjer i Norge og verden, forklare det som skjer slik at barn forstår og sette ting i en sammenheng, fortalte prosjektleder Frank Sivertsen til en lydhør forsamling.

– Vi skal dempe frykt ved å snakke om de vanskelige sakene og gi barn en stemme. Vi skal kapre morgendagens nyhetsbrukere og lære dem at nyheter er gøy – og viktig!

Kommunikasjon som tema 

Balanse mellom sikkerhet og åpenhet, medier, informasjon og tillit, samvirke og krisekommunikasjon sto på kjøreplanen for årets Beredskapdagen, som ble arrangert 26. april i kulturhussalen på Bakkenteigen ved campus Vestfold.

Konferansen er et samarbeid mellom Fylkesmannsembetene i Vestfold, Buskerud og Telemark, Kystverket, NHO og HSN, og fungerer som et treffpunkt for kompetansepåfyll og nettverksbygging.

Bilde av de fire deltakerne i paneldebatten ute i mingleområdet.

Årets konferanse var spekket med spennende foredragsholdere i Bakkenteigensalen, samt utstillinger og stands fra ulike virksomheter og bedrifter i mingleområdet på høyskolen.  

Beredskap, eller kriseberedskap, innebærer å være forberedt på negative hendelser. Deltakerne på Beredskapsdagen fikk lære mer om god beredskap som utvikles gjennom samvirke, informasjonsutveksling, relevant forskning, risiko- og sårbarhetsanalyser og øvelser.

Fylkesmann Per Arne Olsen i Vestfold ønsket velkommen før direktør Cecilie Daae i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) åpnet som foredragsholder.

DSB skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet og være en pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser. Daae snakket om hvilke dilemmaer samfunnet møter i vurderingen mellom sikkerhet og åpenhet, og om endringer i det sikkerhetspolitiske bildet.

– Vi må styrke samhandlingen i beredskap og krisehåndtering. Ressursene må finne hverandre, sa Daae, og viste til nettsiden sikkerhverdag.no, som DSB står bak. Her finner publikum tips til hvordan bli bedre rustet til å takle større kriser og hendelser.

Forskere fra HSN på scenen 

Fra HSN Handelshøyskolen deltok førsteamanuensis i sosiologi Eiri Elvestad i paneldebatten om medier, åpenhet, informasjon og tillitt. Hun jobber mye med nyhetsmediebruken i Norge, Europa og USA.

Under Beredskapsdagen debatterte hun på scenen sammen med Skien-ordfører Hedda Foss Five, redaktør Chris Carlsen fra NRK Buskerud og kommunikasjonsrådgiver Per Schøien fra godtsagt.no.

Elvestad viste blant annet til hvordan nyhetsbruken har endret seg i takt med nye plattformer som brukes i dag til å søke etter nyheter.

Fra HSN sto også professor II Eric Carlström på programmet med eget foredrag om samvirke og kommunikasjon.

Nærbilde av foredragsholder Eric Carlström

Carlstöms forskningsområde er Health and Crisis Management, og han har publisert hundretalls vitenskapelige arbeider. Ved campus Vestfold er han faglig leder for Senter for beredskap og integrert krisehåndtering ved Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap. I tillegg er han professor ved Sahlgrenska akademin ved Göteborg universitetet.

I foredraget pekte Carlström på sentrale forutsetninger for å få til et godt samvirke mellom etatene i samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet. Videre at det er viktig å øve på samvirke, ledelse, felles situasjonsforståelse, kommunikasjon og informasjonsutveksling.

Flere foredragsholdere

Oberstløytnant Geir Hågen Karlsen ved Forsvarets høgskole snakket om påvirkningsoperasjoner fra fremmede makter, om falske nyheter, cyperoperasjoner, politisk kommunikasjon og den reelle trusselen med cyberangrep.  

Ordenssjef Frank Gran fra politiet i Tønsberg, kommunaldirektør Jan Ronald Eide fra Tønsberg kommune og rådgiver Ane Eide Kjærås fra Kystverket snakket om krisekommunikasjon og læring etter hendelser.

Bilde av mingleområdet med mange stands på campus Vestfold.

Senior kommunikasjonsrådgiver Kjell Brataas fra Samferdselsdepartement holdt foredrag om hvordan lykkes med kommunikasjon i en krise. Fra Vestfold fylkeskommune stilte prosjektleder Olav Falk-Pedersen og fortalte om utvikling av sikkerhetsregionen/blålysregionen Telemark og Vestfold.

På slutten av dagen fikk deltakerne tilbud om omvisning på Redningsselskapets nyåpne sjøsikkerhetssenter RS Noatun.