• Aktuelt»
 • Nyhetsarkiv»
 • Kristian Bogen leder nytt likeverds- og mangfoldsutvalg: – Et privilegium

Kristian Bogen leder nytt likeverds- og mangfoldsutvalg: – Et privilegium

Viserektor Kristian Bogen
ET PRIVILEGIUM: – Å få muligheten til å gi regjeringen råd om god politikk på et så viktig område er et privilegium, sier viserektor Kristian Bogen.

Regjeringen setter ned et offentlig utvalg som skal utrede hvordan vi kan sikre et samfunn som gir rom for mangfold og annerledeshet. Det skal ledes av viserektor Kristian Bogen.


– Det er en flott, men krevende oppgave utvalget har fått. Mandatet spenner vidt, og det blir viktig for utvalget innledningsvis å ramme det inn på en god måte, sier viserektor Kristian Bogen.

Han understreker at Norge har nærmere 100 000 mennesker med nedsatt funksjonsevne som gjerne vil bidra i arbeidslivet, men som ikke slipper inn.

– Det betyr at Norge går glipp av en betydelig samfunnsøkonomisk gevinst, men like viktig er at enkeltmennesker blir fratatt muligheten til å bidra til fellesskapet og kjenne gleden ved det. Dette er et aspekt jeg er spesielt opptatt av.

LES OGSÅ: USN er distriktspolitikkens vakre eventyr

Ønsker å alminneliggjøre annerledeshet

Bogen forteller at utvalget også spesielt skal se på hvordan storsamfunnet kan bistå familier som har, eller venter barn med behov for ekstra hjelp.

– Vi hører for ofte om eksempler på at hjelpeapparatet kommer til kort i slike situasjoner. Jeg har selv en datter med nedsatt funksjonsevne, og vi har alltid vært opptatt av å alminneliggjøre annerledeshet. I skoleverk, arbeidsliv og samfunnet for øvrig har vi fortsatt et langt stykke vei å gå. Å få muligheten til å gi regjeringen råd om god politikk på et så viktig område, er et privilegium.

«Bogen og medlemmene i utvalget har bred faglig ekspertise, og stor kunnskap om likestilling, deltakelse og andre relevante fagfelt», skriver regjeringen i sin pressemelding. 

– Det er viktig med et bredt sammensatt utvalg, og at medlemmene kjenner utfordringene både i teori og praksis. Medlemmene i Likeverds- og mangfoldsutvalget har fått et viktig samfunnsoppdrag. De skal bruke sin kunnskap og sitt engasjement til å kartlegge hva som hindrer mangfold og annerledeshet, og bidra til å bryte disse hindrene. Jeg håper utvalget vil engasjere til debatt, og bidra til å synliggjøre hva vi som samfunn kan gjøre, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

LES OGSÅ: Får en ny periode som dekan

Kunne leve selvstendige og frie liv

Likeverds- og mangfoldsutvalget er en del av regjeringens likeverdsreform og skal foreslå tiltak som kan bidra til likestilling og demokratisk deltakelse for personer med funksjonsnedsettelse.

«Et viktig mål er at alle har muligheten til å leve selvstendige og frie liv, og delta på alle samfunnsområder. På mange områder har vi kommet langt, men personer med funksjonsnedsettelse opplever fremdeles diskriminering og utenforskap», skriver regjeringen pressemeldingen.

LES OGSÅ: USN er et fairtrade-universitet

Dette er likeverds- og mangfoldsutvalg

Likeverds- og mangfoldsutvalget er en del av regjeringens likeverdsreform og skal foreslå tiltak som kan bidra til likestilling og demokratisk deltakelse for personer med funksjonsnedsettelse.

Utvalget oppnevnes med følgende medlemmer:

 • Leder Nils Kristian Bogen, viserektor, Skien 
 • Olaug Nilssen, forfatter, Bergen
 • Faridah Shakoor, styreleder, Oslo
 • Henrik Syse, professor, Oslo
 • Line Melbøe, førsteamanuensis, Harstad
 • Tove Linnea Brandvik, forbundsleder, Lindås
 • Silje Ask Lundberg, seniorrådgiver, Tromsø
 • Jon Krognes, rektor, Hamar
 • Bjørn Hatterud, forfatter, Oslo
 • Morten Magelssen, førsteamanuensis, Oslo