KRONIKK: 25 år med doktorgradsutdanning

Dekan Morten C. Melaaen. Foto: Tine Poppe
Dekan Morten C. Melaaen. Foto: Tine Poppe

86 forskere har tatt doktorgraden ved campus Porsgrunn siden starten i 1993. Nå markeres 25 års jubileum skriver dekan Morten C. Melaaen.


Av: Morten C. Melaaen, dekan ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag.

I 1993 skjedde noe helt nytt på daværende Telemark ingeniørhøgskole.

26. august 1993 disputerte Lars Petter Maltby for doktorgraden i Porsgrunn, med avhandlingen "Investigation of Behaviour of Powders Under and After Consolidation».  Maltby er i dag direktør for Eyde Innovation Centre i Agder.

Siden den gang har 85 andre forskere tatt doktorgraden i Porsgrunn, og antallet har økt betydelig de siste årene.

Den første perioden foregikk doktorgradsutdanningen i samarbeid med NTH (seinere NTNU), men fra 2009 fikk daværende Høgskolen i Telemark sin egen doktorgrad.

Vi ser tilbake - og fremover

Onsdag 19. september samles tidligere og nåværende studenter, næringslivet, forskere, USNs ledere og lokale politikere på campus Porsgrunn. Vi skal markere historien, se tilbake på det som har vært og snakke om det som skal skje i framtiden.

Dette blir en spesiell dag også for meg, fordi denne historien er en del av meg. Jeg kom til Porsgrunn med doktorgrad fra daværende NTH i 1994. I 2001 disputerte min første doktorgradsstudent her i Porsgrunn, og siden den gang har jeg bidratt som veileder for mange doktorgradsstudenter.

Hver doktorgrad er spesiell

Å ta en doktorgrad er en kraftanstrengelse. Du kan gjerne sammenlikne det med et maratonløp, skjønt selv det blir litt misvisende. Mens et maraton er unnagjort på noen timer, tar det flere år å komme dit at man er klar til å forsvare resultatene sine i en disputas for doktorgraden.

Slike disputaser har det altså blitt mange av, på det som i dag er campus Porsgrunn ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hver gang er like spesiell, både for den som skal forsvare graden sin og for oss som jobber her.

Selv om temaene er forskjellige, er det likevel noe som er felles. Kunnskapen som kandidaten har tilegnet seg, sprer seg også til andre; til kollegaer, til studenter og til samfunnet rundt campus. De fleste av oppgavene gjøres på oppdrag fra, eller i samarbeid med industri og næringsliv. Noen av kandidatene går ut i jobb i regionen, mens andre blir værende på campus, som forskere, forelesere og veiledere av nye doktorgradsstudenter.

Forskning testes ut i industrien

Muligheten til å ta en doktorgrad, er det ypperste en høyskole eller et universitet kan tilby studentene sine. At vi har gjort dette i 25 år, er et bevis på den kraften som finnes på denne campusen og i denne regionen.

Det er ikke tilfeldig at Grenland har blitt Norges største landbaserte industriområde. Næringslivet her har en vilje til innovasjon og nytenkning som ikke eksisterer overalt. 

De har alltid vært viktige for oss på campus Porsgrunn. Våre forskere reiser ut til dem, og de besøker laboratoriene våre på Kjølnes.

Et kjennetegn ved campus Porsgrunn er at forskningen også testes ut i industrien. Ja i noen tilfeller skjer den også ute hos bedriftene, slik som hos Norcem, som vi blant annet jobber sammen med om løsninger for CO2-fangst fra sementproduksjon og om erstatning av kull med biobaserte avfallsbrensler.

Verden trenger ny teknologi

Norge står foran en krevende omstilling. Her i Porsgrunn forsker vi på teknologi som kan hjelpe oss med de nye løsningene som landet og verden trenger, for eksempel  

renere forbrenningsprosess for produksjon av sement, alternative brensler som biodrivstoff, biogassproduksjon, CO2-fangst, automatisering, smarte hus, vannkraft og hydrogensikkerhet.

Samtidig har vi store prosjekter sammen med olje og gass-næringen, blant dem Equinor, tidligere Statoil, som jobber med å gjøre olje- og gassproduksjonen mer effektiv og ren.

Dette er bare noen av områdene som vi jobber med, og når det kommer nye doktorgrader fra campus Porsgrunn de nærmeste månedene og årene, så vil mange av dem handle om nettopp slike temaer.

Store forventninger til oss

På onsdag kommer mange tidligere studenter tilbake til campus. Jeg gleder meg til møte dem, og høre mer om hvordan tiden her i Porsgrunn har formet dem og karrierene deres.

Vi vil fortsette å stille høye krav til studentene våre, men også til oss selv. Vi vet at regionen har store forventninger til oss. De har slett ikke blitt mindre etter at vi ble Norges fjerde største universitet i mai.

Men først skal vi feire 25 år med doktorgradsutdanning i Porsgrunn.