Kronikk om fastlegen, tabuer, vold og overgrep

Runi Børresen.  Foto
Foto: HSN

Vold og overgrep er et folkehelseproblem som er rammet av en tabukultur. Hvordan bidrar fastlegene til å bryte tabuene, spør førstelektor Runi Børresen i en kronikk i Dagens Medisin.


Tør de å spørre pasientene om tidligere erfaringer? Lærer medisinstudentene noe eller lærer de nok, spør Runi Børresen.

Hun viser til at åtti prosent av Norges befolkning besøker fastlegen sin i løpet av et år.

- Dette er et høyt tall som gjør legekontoret til et mulighetenes rom: Et rom hvor dem jeg brenner for, og hvor dem som har vært utsatt for vold og overgrep, kan bli sett og lyttet til.

Les kronikken hos Dagens Medisin.


Runi Børresen er ansvarlig for videreutdanningene "Vold i nære relasjoner, menneskerettigheter og profesjonsetikk", "Sorg og traumer - Når krisen rammer barn og unge" og  "Seksuelle overgrep i et livsløpsperspektiv".