Kunne ikke hatt det bedre

Bilde av nyutdanna optikerstudenter

I dag fikk 50 bachelorstudenter i optometri sitt vitnemål i en stemningsfull seremoni, fylt av bunadskledde studenter, rørte foreldre og stolte ansatte.


Kunne ikke hatt det bedre

Nicolay Berge holdt tale på vegne av studentene:

 - Vi fikk en tøff start da vi måtte kombinere en intensiv matteuke med fadderuka. Etter det har vi fått nytt bygg, ny klinikk og nye instrumenter.

Heldigvis har vi beholdt de samme gode, gamle foreleserne. Og vi kunne ikke hatt det bedre enn her i Kongsberg.

Unike vitnemål 

Det er bare ved Høgskolen i Sørøst-Norge det utdannes optikere i Norge. Vitnemålene studentene får er på den måten unike. Og kompetansen de har fått gjennom studiet er særdeles viktig. Det sa dekan Heidi Kapstad i sin tale til studentene:

 - Synet er kanskje den viktigste sansen vår. Det å jobbe med syn innebærer å jobbe med helse. Helse er viktig for alle. Slik sett har bachelorstudentene som sitter her i dag har valgt et yrke som alle bryr seg om.

Dekan sa videre at det ikke fantes noen gratis vei til god utdanning. Det krever blod, svette og tårer underveis. Men kunnskapen er lett å bære når du først har fått den.

Også viserektor for utdanning, Halvor Austenå deltok på seremonien. Han fremholdt at optometriutdanningen er et godt eksempel på at HSN  er på vei mot å bli et arbeidsnært universitetet med sterk tilknytning til de praksisnæringene vi utdanner til.  

Masterutdanning i optometri

Også masterstudentene innen optometri fikk sine vitnemål i dag og for første gang uteksaminer man nå i Kongsberg også masterkandidater innen synspedagogikk og synsrehabilietring:

Andelen synshemmede og blinde i befolkningen øker. For at barn, voksne og eldre som er synshemmet eller blinde skal kunne delta i læring, arbeid og samfunnsliv, har de ofte behov for spesiell synsutredning, opplæring, oppfølging og tilrettelegging. Dette krever tverrfaglig samarbeid mellom ulike fagfolk som har kunnskap om synsfunksjonens anatomi, fysiologi og nevrologi, så vel som sosial, psykososial, pedagogisk og praktisk betydning av synshemningen.

Masteren gir nettopp slik kompetanse innen synspedagogisk arbeid og synsrehabilitering knyttet til å støtte lære- og utviklingsprosesser hos blinde og synshemmede i alle aldre.

Øyesykepleie

På tirsdag fikk nyutdannede øye-sykepleiere sitt vitnemål på Krona. 

Utdanningen har ikke eksistert i Norge siden i 2006, så vi på Høgskolen i Sørøst-Norge  er stolte over at 9 sykepleiere nå har tatt denne videreutdanningen hos oss.

Videreutdanningen i øyesykepleie er på 60 studiepoeng og gir sykepleiere spesielkompetanse innenfor øyehelse.

Det er et økende behov for fagpersonell med spesialkompetanse innen øyehelse, blant annet spesialsykepleiere. Kompetansen er viktig for å sikre at personell på øyeavdelinger eller hos  privatpraktiserende øyeleger har en solid forståelse av øyets anatomi, fysiologi og optikk, og kunnskap om øyesykdommer og behandling av disse.

Øyesykepleieren vil også kunne assistere ved øyekirurgiske inngrep, både før, under og etter operasjon.

 

Fakta

Du kan ta følgende gradsstudier innen optometri ved Høyskolen i Sørøst-Norge:

Bachelor i optometri

Masterstudier:

På flere av masterstudiene kan man ta et masterenkeltemnene for å øke sin kompetanse innenfor spesialfelt. 

Videreutdanningskurs:

Det finnes også en rekke kortere videreutdanninsgkurs innen optometri.