Kvinnelig teknologi-professor i Vestfold

Anne Haugen Gausdal gratuleres med opprykk til professor.

Anne Haugen Gausdal er den første kvinnelige professoren i teknologimiljøet på campus Vestfold.


Tekst Inger Lene Solheim, Foto: Jørn Kragh

Fra studiekonsulent til professor

Anne Haugen Gausdal ble ansatt på Høgskolen i Vestfold i 1995 som studiekonsulent. Gausdal var da utdannet bioingeniør. Etter at hun begynte ved høgskolen har hun tatt mastergrad (hovedfag) i strategi og kompetanseledelse og doktorgrad i bedriftsøkonomi. Hun fikk opprykk til professor 19.oktober 2016. Hun er den første kvinnelige professoren i teknologimiljøet på campus Vestfold.

- Det var fint og ikke minst viktig å få godkjent tittelen som professor. Vi fungerer som rollemodeller for våre studenter, og jeg opplever en stor grad av respekt og tillit fra både studenter og ansatte, forteller Gausdal.

Gausdals forskning handler om inter-organisastoriske triple-helix nettverk, dvs nettverk mellom bedrifter innen samme bransje, forskningsmiljøer og myndigheter. Hensikten med slike nettverk, som ofte er regionale, er å stimulere til økt innovasjon og verdiskapning. For å oppnå dette er de prosessene som foregår inni nettverkene viktig. Gausdal har forsket på slike prosesser, og har blant annet utviklet flere metoder for å få mennesker og bedrifter med ulike kulturer til å få økt tillit til hverandre og dele kunnskap.

Konkret handler forskningen hennes om:

  • Methods for innovation
  • Inter-organizational trust-building
  • Network management, composition and outcome

Pusteøvelser som lederverktøy

Gausdal underviser på Master i Maritime Management, hvor ca 50 % er internasjonale studenter fra hele verden. Hun har blant annet det faglige ansvaret for masteroppgaven og i år er det hele 51 studenter som skriver masteroppgave.

- I veiledningssamtaler med studentene, er det i tillegg til det faglige, også viktig å ha fokus på enkeltsmenneskets vekst i en læringsprosess. Hvordan få studentene til å føle seg trygg i en krevende og tøff læringssituasjon.

I tillegg til utdanningsløpet til professor, ble Gausdal internasjonalt sertifisert yogalærer i 2014, og bruker alle aspekter av yoga aktivt, både personlig og i jobbsammenheng.

- Hvis du er omgitt av stressende mennesker og omgivelser, pust dypt med magen, gjerne korte innpust og lange utpust, så skal du se hva som skjer, oppforderer Gausdal.