Landets første studentbedrift innen sosialfag

Marthe Kleppen (t.v.) Trine Stenseth, Synne Dilland Børresen, Sandrina Sandell, Morten Sølyst og Steffen Aasland
- Vi vil lokke fram ungdommenes talenter, sier studentene bak Talentlab SB, Marthe Kleppen (t.v.) Trine Stenseth, Synne Dilland Børresen, Sandrina Sandell, Morten Sølyst og Steffen Aasland. (Ina Van der Goor var ikke til stede)

Høgskolen i Sørøst-Norge går foran i satsing på innovasjon og entreprenørskap, også i helse- og sosialfagutdanningene. Nå er landets første studentbedrift innen sosialfag etablert ved campus Porsgrunn.


Tekst og foto: Per Magnus Holtung

Sju studenter står bak bedriften TalentLab SB.  Virksomhetsidéen er å skape en aktivitets- og integreringsarena for ungdom som har falt ut av skolen, og der de skal kunne jobbe kreativt sammen om å lage rimelige kampanjer i sosiale medier for organisasjoner og bedrifter.

- Vi vil lokke fram talentene hos ungdommene. Vi satser på å jobbe tett med relevante kommunikasjonsbedrifter som kan komme inn og holde workshops og kurs i ulike programmer, sier studentene bak TalentLab SB. 

- Etter endt periode hos oss får ungdommene med seg en attest og portefølje med prosjektene de har jobbet med, 

Bedriften TalentLab SB er, som de øvrige studentbedriftene i HSN, registert i Brønnøysundregisteret.

Respekt, anerkjennelse og positivitet

- Brukermedvirkning skal være sentralt i arbeidet og vi skal jobbe for å få fram ungdommenes ressurser. Alle skal bli møtt med respekt, anerkjennelse og positivitet, understreker vernepleier- og barnevernstudentene.

- Engasjementet vårt bak studentbedriften har også gjort oss bevisste på å jobbe fram en idé og å tenke innovativt, sier studentene.

Studentbedrift som bacheloroppgave

Studentene bak TalentLab SB kommer fra både vernepleierutdanningen og utdanningen innen barnevern. Arbeidet med studentbedriften utgjør studentenes bacheloroppgave.

Målet med en studentbedrift er å gi studentene kunnskaper om bedriftsetablering gjennom et år med oppstart, drift og styrt avvikling av bedriften.  

Ledende i landet

I studentbedriftsammenheng har daværende Høgskolen i Telemark i mer enn 10 år på rad vært blant landets ledende med en rekke topp-plasseringer i Norges- og Europamesterskap. Nå føres satsingen videre i HSN.

Det har årlig blitt etablert opptil 18 studentbedrifter. Ingeniørstudenter har utgjort flertallet bak de prisbelønte studentbedriftene.

Men også studiene ved campus Notodden og campus Bø har stått for betydelige innslag i suksessen. Nå er det imidlertid første gang at studenter i barnevern og vernepleie tar i bruk studentbedriftkonseptet.  

12 bedrifter

I inneværende studieår er det registrert 12 studentbedrifter i Telemark, og det er også gryende aktivitet i Buskerud- og Vestfolddelen av HSN.

Onsdag 11.mai arrangerer organisasjonen Ungt entreprenørskap og HSN regionfinale for studentbedrifter. Studentbedriftene konkurrerer samtidig innenfor flere kategorier, og også kvalifisering for deltagelse i NM for Studentbedrift i Oslo 8.- og 9. juni.

Dette er studentbedrift

En studentbedrift blir dannet av en gruppe studenter. Oppgavene er blant å utarbeide en god forretningsidé,  danne bedriftens styre, utarbeide forretningsplan, innhente kapital, registrering, markedsføring og salg, årsrapport, og til slutt styrt avvikling av bedriften.

  • Studentbedriftprosjektet er samtidig studentenes bacheloroppgave.  
  • Bygd opp etter en vanlig bedriftsmodell og ligger nært opp til et aksjeselskap.
  • Først og fremst ment som en lærings- og treningsarena.
  • Noe forenklet Brønnøysundregistrering.
  • Fritatt for moms og skatt så lenge omsetningen er under 140 000 kr.
  • Skal ha rådgivning fra en mentor fra arbeids- og næringsliv.  

Ved daværende Høgskolen i Telemark var det årlig opptil 18 studentbedrifter i gang. De konkurrerte også om å delta i Norgesmesterskapet for studentbedrifter, og der det også ble konkurrert om to plasser i Europamesterskapet.

Mange av studentbedriftene fra daværende Høgskolen i Telemark har etablert seg som ordinære aksjeselskaper etter perioden som studentbedrift.  

Det mest kjente er biometriselskapet Zwipe AS med sin unike fingeravtrykksteknologi for bankkort for Mastercard. Samme teknologi lanseres også for adgangskort.  I fjor ble selskapet med 25 ansatte og kontorer i USA verdsatt til 370 millioner kroner.