Langspurt for studenthus

Michael Melbye
Leder av Studentdemokratiet i Sørøst-Norge, Michael Melbye, er også med i prosjektgruppa for det nye studenthuset i Porsgrunn

Høstens studenter ved Campus Porsgrunn vil oppleve innspurten på byggingen av sitt nye studenthus. Og rett over nyttår – i februar – vil det etter planen være klart til bruk.


Tekst og foto: Per Magnus Holtung

- Nå i høstsemesteret vil det i hovedsak være innvendige arbeider som utføres. Det vil neppe skape forstyrrende støy for resten av høgskolens virksomhet på campus, beroliger driftssjef Morten Østby.

Erstatter gamle Elverhøy

Bakgrunnen for byggeprosjektet er at dagens studenthus, Elverhøy, er gammelt, nedslitt og mangler de funksjonene et moderne studenthus bør har.

I tillegg er det altfor lite. Bare drøyt 200 personer får plass, mens nær 2 500 studenter nå er knyttet til studiestedet i Porsgrunn.

Gamle Elverhøy ligger dessuten midt i et boligområde utenom campus. Det nye studenthuset ligger i stedet sentralt på selve campus.

Konsertlokale

Første etasje i det nye studenthuset vil romme konsertlokale med scene pluss øvingslokale. På dagtid vil konsertlokalet brukes til kafé og på kveldstid til studentkro.

Foruten galleri (mesanin) over konsertlokalet vil andre etasje inneholde ni grupperom pluss kontorer for studentorganisasjonene.  

24-timers hus

- Dette håper jeg virkelig blir et ekte 24-timers hus, sier leder av Studentdemokratiet i Sørøst-Norge, Michael Melbye.

Han og tre medstudenter fra Campus Porsgrunn er aktive deltagere i planleggingen og gjennomføringen av selve byggeprosjektet.  

- Og det skal vi være helt fram til huset står ferdig, sier Michael Melbye.

Han minner også om at tilsvarende studenthus andre steder ofte fungerer som en levende kultur- og konsertarena for langt flere enn studentene. 

Ikke "Ikea"

Nå er selve råbygget på plass. Med sin foreløpige klare blå farge har enkelte fleipet om at det er Ikea som har etablert seg på Campus Porsgrunn.

- Men nei da, smiler driftssjef Morten Østby.  -  Huset kommer til å gi et helt annet inntrykk når det står ferdig. Vent og se.

 

Det nye studenthuset