Lærere får dekket deler av studielånet

Lektorstudent på HSN. Foto

Starter du på lærerutdanning ved HSN til høsten, kan du få dekket deler av studielånet.


Fra høsten innføres en ny, femårig lærerutdanning for alle som vil bli lærere i barne- og ungdomsskolen. Den nye lærerutdanningen, også kalt masterutdanning, gir studentene mer praksis før de skal ut i jobb – og mer tid til faglig fordypning.

Starter du på denne lærerutdanningen til høsten, kan du få dekket inntil halvparten av studielånet. Mest penger får de som tar lærerutdanning for 1. til 7. trinn og de som tar lærerjobb i Nord-Norge.

Kunnskapsministeren lover om lag 50 000 kroner til studenter som fullfører femårig lærerutdanning på normert tid.

Dette gjelder Grunnskolelærer 1-7, Grunnskolelærer 5-10 og Lektorutdanning.

– Ved å ta masterutdanningen for lærere får du en solid og god utdanning, samtidig som du får god startlønn. En lærer med master har i dag begynnerlønn på 480 000 kroner. Det er omlag 60 000 kroner mer enn en lærer med fireårig utdanning, understreker kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Stor lærermangel

Norge trenger over 35 400 nye lærere de neste ti årene, hvis man skal erstatte ufaglærte og lærere som går av med pensjon. Bare i Buskerud, Vestfold og Telemark er det behov for 4600 nye lærere de neste ti åren.

– Som nyutdannet lærer blir du ettertraktet på arbeidsmarkedet. Særlig trenger vi mange dyktige lærere til de yngste elevene. Som lærer i 1. til 7. klasse hjelper du elevene med å knekke lese- og regnekoden. Og du er med på å forme fremtiden deres, sier kunnskapsministeren.