Lærere lærer på Profesjonskonferansen

Fire kvinnelige studenter snur seg mot kamera i et auditorium FORNØYDE: Lærerstudentene Caroline, Alexandra, Kristine og Guro fikk høre om hvordan lektorene Ragni Fet og Jon Zickfeldt fra Ullern videregående skole bruker reelle krimgåter til å iscenesette undervisning i biologi.
Lærerstudentene John, Kimberly og Leane sittende i Bakkenteigensalen NYTTIG: Lærerstudentene John, Kimberly og Leane fikk inspirasjon og nyttige innspill fra forskere og andre som jobber ute i skolene, pluss fra elever, under Profesjonskonferansen 2019.
Foredragsholderne Lektorene Ragni Fet og Jon Zickfeldt smiler til kamera. SPENNENDE FOREDRAG: Lektorene Ragni Fet og Jon Zickfeldt var hanket inn fra Ullern videregående skole som foredragsholdere om å iscenesette i realfag.
Rebecaa fra The Voice sitter på bakrommet og smiler til kamera med gitaren i fanget. KJENDIS PÅ SCENEN: Rebecca Pettersen, kjent fra «The Voice», underholdt under Profesjonskonferansen 2019. Det samme gjorde poet og scenekunstner Fredrik Høyer.
Katrine og Kristine oppstilt på standen til Aschehoug Univers. UTSTILLINGER OG STANDS: I Biblioteksgata var det ulike utstillinger av fagbøker og lærebøker. Katrine og Kristine sto på stand fra Aschehoug Univers.
Nærbilde av de tre initiativtakerne Fride, Jannike og Mette INITIATIVTAKERE: Fride Lindstøl (til venstre), Jannike Ohrem Bakke og Mette Moe er svært fornøyd med både innhold og gjennomføring av årets Profesjonskonferanse.

For femte år på rad ble Profesjonskonferansen for lærere gjennomført på campus Vestfold. Nærmere 400 lærere, studenter og forelesere fikk en dag med faglig og inspirerende påfyll. Sett av datoen 16. september for neste års lærerkonferanse, for og med lærere.


Med paraplytittelen «å iscenesette og komponere undervisning» gikk den årlige profesjonskonferansen «Det er lærer du er» av stabelen på campus Bakkenteigen i september. Det var for 5. gang! 

Allsidig program

Dagen startet på musisk vis med poet, scenekunstner og munnekvilibrist Fredrik Høyer. Han ble avløst av Rebecca Pettersen, kjent fra The Voice, som gav vare og personlige fremføringer av egne sanger.

Lærere, skoleledere og USNs egne studenter fikk deretter være vitne til tre ulike måter å komponere undervisningsforløp om vikingtiden på, iscenesatt og kommentert av to av arrangørene Jannike Ohrem Bakke og Fride Lindstøl (USN). Så gav Kristian Nødvedt Knudsen (UiA) publikum et innblikk i hvordan en økende digitalisering krever didaktisk fornyelse av lærerrollen.

Tips, triks og nyttige råd

Etter lunsj kunne publikum velge mellom 10 parallelle sesjoner, som gav påfyll av teori, didaktikk, tips og triks, der alle handlet om fagdidaktiske og/eller digitale iscenesettelser.  Man kunne for eksempel høre om hvordan man kan lage egenproduserte videoer i undervisningen, om læring gjennom bruk av Minecraft, om Escape Room i klasserommet, om koding og autentisk arbeid med krimgåter i biologi.

Noen sesjoner handlet også om iscenesettelser av skriving, som for eksempel hvordan elevene selv kan forske eller hvordan man kan arbeide med tekstskaping på tvers av fag for de minste. 

Ny konferanse neste år

Dagen ble avsluttet med energisk dansecrew, en oppdatert statusrapport om Fagfornyelsen ved Christian Bjerke (HiOF) og en viktig påminner fra lege og hjerneforsker Ole Petter Hjelle om at de første femten sekundene av en undervisningsøkt er helt avgjørende for om læreren får elevene «på kroken», og anslaget viser seg å være avgjørende for hele økta.

Når noe skjer for femte år på rad, må man kunne si at det har blitt en tradisjon. Profesjonskonferansen ble derfor som alle tidligere år, avsluttet med allsang av «Den fyrste song», under Arve Amsrud og Geir Salvesens (USN) kyndige musiske ledelse. Dette fordi tidligere tiders lærere etter sigende måtte kunne Per Sivles sang for å kvalifisere seg til læreryrket. For: Profesjonskonferansens undertittel og hedersbetegnelse lyder: «Det er lærer du er».

Arenaen samlet nesten 400 stykker – fra Bodø i nord til Kristiansand i sør. Arenaen viser seg å være et fint møtepunkt for universitetet, praksisfeltet og for forlagene. Mange forlag laget store stands, der de viste de siste fagbøkene på markedet. I Biblioteksgata myldret det av folk mellom stands, matserveringer, fagbøker og musikere. Hold av dagen neste år, som alltid er onsdag i uke 38. Vi; Mette Moe, Jannike Ohrem Bakke og Fride Lindstøl, er i gang med neste års planer. Velkommen 16.9.2020 – siden det er lærer du er!