Lærerik og intensiv sommerskole i Mostar

Student ved Sommerskolen i Mostar
Siv Marlene Hagen er reiselivsstudent og studerer sosialt entreprenørskap på Sommerskolen til Høgskolen i Sørøst-Norge.

- Kurset innen menneskerettighet er midt i blinken for meg som studerer jus, forteller bachelorstudent Tharshana Ganesh (20).


- Dette er lærerikt og intensivt. Jeg bygger nettverk og nyter sola i tillegg til å studere, sier hun som samtidig samler 7,5 studiepoeng ved å gå på Sommerskole i Mostar. Det samme gjør Siv Marlene Hagen som er reiselivsstudent på campus Ringerike og tar sommerkurs i sosialt entreprenørskap på Sommerskolen til Høgskolen i Sørøst-Norge.

- Som reiselivsstudent er det ekstra viktig å komme seg ut i verden, mener hun.

Utsikt over Mostar

Offisiell åpning av utdanningsministeren
-
Internasjonalt samarbeid innen utdanning har betydning ut over institusjonene som samarbeider og deres utvikling. Sommerskolen betyr også mye for landet, Bosnia-Hercegovina, sa Elvira Dilberović.  Hun er utdanningsministeren i Bosnia-Hercegovina og talte til årets studenter ved den offisielle åpningen av sommerskolen i Mostar.

Sommerskolen ble formelt åpnet.

Utdanning og kunnskap reduserer konflikt
- I mange år har det vært konflikter mellom de to folkegruppene (muslimer og katolikker), og dette har ikke blitt bedre etter krigen som herjet landet fra 1992-1995. Høyere utdanning som må til for å legge vekk stridsøksen.

- Utdanning er essensielt og man må få folk til å jobbe sammen mot et felles mål – nemlig å bygge opp Bosnia-Hercegovina, sier masterstudent ved HSN Ingebjørg Tegdal Halvorsen. Hun er tidligere sommerskolestudent og er i år med som praktisk tilrettelegger.

- Sommerskolen er ikke lenger bare et samarbeidsprosjekt på tvers av landegrensene! Den har utviklet seg til å bli et kulturelt flerdimensjonalt samarbeid mellom forskjellige folkegrupper og nasjonaliteter, mener hun.

Sommerskole for fjerde gang
Samarbeidet om sommerskole startet med det muslimske universitetet, Dzemal Bijedic for fire år siden. I år er tilbudet åpnet også for studenter og ansatte ved det katolske universitetet i Mostar.  Sommerskolen i Mostar gjennomføres i regi av Høgskolen i Sørøst-Norge og er ledet av førsteamanuensis Lars Petter Soltvedt, førstelektor Arnt Farbu og høyskolelektor Juel Helge Rye.

Godt læringsutbytte
- Studentene oppgraderer sin kunnskap betraktelig her, gjennom teoretiske forelesninger, praktiske workshops og besøk ved frivillige organisasjoner som arbeider med utsatte grupper, foreldreløse- og handikappede barn. Ved å utforske problemene fra flere ulike vinkler, øker man forståelsen og får et godt læringsutbytte av kurset, sa Ivana Stipanovic, assisterende professor ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Mostar, i sin tale til studentene.

USN International Summer School Mostar

Sommerskolen i Mostar blir i år gjennomført for fjerde året på rad. Man kan også i år velge mellom to kurs; International Human Rights og Social Entrepreneurship.

Det er i år rekordmange deltagere på sommerskolen med 80 studenter! Begge kursene har studenter fra Norge og Bosnia-Hercegovina, samt enkelte studenter fra HSNs partnerinstitusjoner i Italia, Spania og Tyskland. Nytt i år er at HSN har knyttet sammen de to største universitetene i Mostar i dette samarbeidet; det katolske universitetet i Mostar (Sveučilišta u Mostaru) og det muslimske Dzemal Bijedic universitetet. Studenter fra begge institusjonene er representert på sommerskolen. 

Bosnisk media har vist stor interesse for sommerskolen. Link til lokale oppslag finner du her:

Studenter på Sommerskole i Bosnia Hercegovina.