Legatmidler til USN-stipendiater

Peter Aartsma og Tone Jøran Oredalen er svært glade for ekstra midler til sine forskningsprosjekt.
Peter Aartsma og Tone Jøran Oredalen er svært glade for ekstra midler til sine forskningsprosjekt.

To av USNs stipendiater ble tildelt midler fra Statsminister Gunnar Knudsens og hustru Sofie født Cappelens familielegat før jul.


Bærbar værstasjon til klimaforskning

Peter Aartsma har fått støtte til å kjøpe en bærbar værstasjon. Den skal brukes til å måle blant annet temperatur, fuktighet og vind i ulike områder på fjellet. Aartsma skal forske på om det kan være slik at en vegetasjon av lav bidrar til at naturområdet holdes mer fuktig og kjølig enn buskvegetasjon.

Han skal måle om en vegetasjon av lav reflekterer mer av strålingen ut enn en buskvegetasjon, slik at nærområdet i mindre grad varmes opp av stråling.  For å kunne sammenlikne under like forhold er det viktig å legge inn data fra en bærbar værstasjon i modellen.

Måling av værdata og strålingsdata starter nå i juni 2019 på Imingfjell og andre fjelltopper i Sør-Norge. 

Kartlegge nyresykdom hos laks

Tone Jøran Oredalen har fått støtte til å kartlegge om nyresykdommen PKD finnes på laksefisk i store Telemarkssjøer. I en undersøkelse utført i Abjøra-vassdraget (i midt-Norge) i 2006, ble det påvist at 50-75 % av laksesmolten som hadde nyresykdommen døde. Sykdommen kommer fra en parasitt som har laksefisk som mellomvert i et av sine livsstadier.

I Telemark er oppdrett av røye en økende næring. Oredalen vil derfor bruke midlene til å kartlegge om parasitten finnes i de store Telemarksinnsjøene Fyresvatn, Totak, Møsvatn, Tinnsjøen og Norsjø.

Hun skal samle inn 900-1000 prøver. Et utvalg av disse skal analyseres, de fleste ved universitetes eget laboratorium i Bø-. For å øke kapasiteten og samkjøre metoder ønsker hun å gjøre 30 genetiske analyser ved Norsk institutt for naturforskning, og det er dette hun har fått støtte til gjennom legatmidlene.

Både Peter Aartsma og Tone Jøran Oredalen er doktorgradsstipendiater ved Institutt for natur-, helse- og miljøvern ved Universitetet i Sørøst-Norge. Begge forsker på forhold av betydning for blant annet Telemarksregionen.

Gode søknader

Christen Knudsen er daglig leder ved Borgestad ASA, Gunnar og Sofie Knudsens oldebarn og leder av utdelingskomiteen for legatet. Han framholder at de to stipendiatene fra USN hadde svært gode søknader og derfor vant fram i konkurransen med stipendsøkere fra hele landet. Han oppfordrer ansatte og stipendiater ved USN om å søke igjen neste år. 

Legatet

Statsminister Gunnar Knudsen og hustru Sofie født Cappelens familielegat har som formål å dele ut midler til forskning som fremmer utvikling av næring innenfor jordbruk, fiskerier, meteorologi og kjemi.

Legatet har en grunnkapital på 1 000 000,- I høst ble det delt ut stipendier til tre søkere, til en samlet verdi av 150 000,-

Midlene forvaltes av Unifor, en forvaltningsstiftelse for fond og legater ved Universitetet i Oslo. Legatet har en lokal utdelingskomite med representanter fra Nedre Telemark tingrett, legatstifterenes etterkommere, Skien formannskap og Universitetet i Sørøst-Norge.